Dublin Teknoloji Enstitüsü (DIT), çeşitli alanlarda lider nesiller üretti. Bilim ve sağlık, işletme, hukuk, sosyal bilimler, turizm, yaratıcı ve görsel sanatlar, mühendislik gibi alanlarda DIT en yeni araştırma ve yenilik merkezini içeren canlı şehir merkezi kampüsleri ile hizmet vermektedir.

Dublin Institute of Technology, İrlanda ve yurtdışından 20.000'den fazla öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.

İrlanda’da Yaşam

Para birimi Euro ve ana dilin İngilizce olduğu İrlanda’da yaşam standartları bir hayli yüksektir. Bir yandan teknolojiyi okullarımızda veya sosyal hayatınızda en üst seviyede yaşarken bir diğer yandan muhteşem doğasıyla sizi büyüleyecek şehirlere sahip olan İrlanda son 3 yılda öğrencilerin vazgeçilmezleri arasında yer almıştır.

Müziğin, dansın ve dünyaca ünlü Irish Pub kültürünün Avrupa’da merkezi haline gelmesiyle biliniyor. Aynı zamanda halkın çok sıcak ve diğer toplumlara bakış açısının hoşgörülü olması sebebiyle öğrencilerimiz gittikleri şehirlerde büyük bir rahatlığa sahip olmaktadırlar.

İrlanda’da Konaklama

İrlanda halkının cana yakın ve diğer toplumlara karşı sıcak olması sebebiyle rahatlıkla önerebileceğimiz aile yanı konaklamalarında İrlanda kültürünü tamamıyla yaşamak sizin elinizde. Yurt tercihi yapan öğrencilerimiz ise diğer ülkelere göre teknoloji ve konfor anlamında bir adım önde olan İrlanda’da eğitimleri boyunca rahat ve keyifli vakit geçirmektedirler.

Eğitimler ve Ücretleri

 • Lisans
 • Yüksek Lisans

Senelik ortalama 10.500 EURO

Kabul Şartları

 • Lise mezunu olmak
 • İngilizce yeterlilik belgesi (EC Dil Okulu öğrencileri için aranmaz)
 • En az 16 yaş

Ne zaman başvurmalısınız?

Eylül – Temmuz ayları arasındaki tüm başvurular değerlendirilecektir.

Hemen Başvur

Hangi Bölümleri Okuyabilirsiniz?

 • DT6522 Access Foundation Programme / Clár Fondúireacht Rochtana Undergraduate 1 year
 • DT366 Accounting & Finance / Cuntasaíocht & Airgeadas Undergraduate 3 - 4 years
 • DT203 Analytical Chemistry (Environmental, Forensic & Pharmaceutical) / Ceimic Anailíseach (Chomhshaoil, Fóiréinseach & Cógaisíochta) Undergraduate 4 years
 • DT101 Architecture / Ailtireacht Undergraduate 5 years
 • DT175 Architectural Technology / Teicneolaíocht Na hAiltireachta Undergraduate 4 years
 • DT104 Auctioneering, Valuation & Estate Agency / Ceantálaíocht, Luacháil & Gníomhaireacht Eastáit Undergraduate 3 years
 • DT003 Automation Engineering / Innealtóireacht Uathoibrithe Undergraduate 3 years
 • DT007 Automotive Management & Technology / Bainistíocht & Teicnealoaíocht Ghluaisteán Undergraduate 3 years
 • DT011 Aviation Technology / Eitlíochta Teicneolaíochta Undergraduate 3 years
 • DT418 Baking and Pastry Arts Management / Bainistíocht Ealaíon na mBáicéireachta & na Taosránaíochta Undergraduate 3 years
 • DT8418 Baking and Pastry Arts Management / Bainistíocht Ealaíon na mBáicéireachta & na Taosránaíochta Undergraduate 1 year
 • DT426 Bar & Restaurant Management / Bainistíocht Beáir agus Bialainne Undergraduate 2 years
 • DT206 Biomedical and Molecular Diagnostics / Diagnóisic Bhithleighis agus Mhóilíneach Undergraduate 4 years
 • DT226A Biomolecular Science / Eolaíocht Bhithmhóilíneach Undergraduate 1 year
 • DT204 Biomedical Science / Eolaíocht Bhithleighis Undergraduate 4 years
 • DT259 Biosciences / Eolaíochtaí Bitheacha Undergraduate 3 years
 • DT026 Building Engineering / Innealtóireacht Foirgníochta Undergraduate 3 years
 • DT005 Building Engineering / Innealtóireacht Foirgníochta Undergraduate 3 years
 • DT302 Business Analytics / Anailísíocht Ghnó Undergraduate 4 years
 • DT354 Business Computing / Ríomhaireacht Ghnó Undergraduate 4 years
 • DT321 Business & Law / Gnó & Dlí Undergraduate 4 years
 • DT365 Business & Management / Gnó & Bainistíocht Undergraduate 4 years
 • DT324 Business Management / Bainistíocht Gnó Undergraduate 2 years
 • DT364 Business Studies (Hons) Undergraduate 3 years
 • DT315 Business Studies / Staidéar Gnó Undergraduate 2 years
 • DT299 Chemical Sciences with Medicinal Chemistry / Eolaíochtaí Ceimiceacha le Ceimic Mhíochaineach Undergraduate 4 years
 • DT027 Civil Engineering / Innealtóireacht Shibhialta Undergraduate 3 years
 • DT004 Civil Engineering / Innealtóireacht Shibhialta Undergraduate 3 years
 • DT229 Clinical Measurement Science / Eolaíocht Tomhais Chlinciúil Undergraduate 4 years
 • DT506 Commercial Modern Music / Nuacheol Tráchtála Undergraduate 4 years
 • DT228 Computer Science / Eolaíocht Ríomhaireachta Undergraduate 4 years
 • DT211 Computer Science (Infrastructure) / Eolaíocht Ríomhaireachta (Infreastruchtúr) Undergraduate 4 years
 • DT282 Computer Science (International) / Eolaíocht Ríomhaireachta (Idirnáisiúnta) Undergraduate 4 Years
 • DT117 Construction Management / Bainistíocht Foirgníochta Undergraduate 4 years
 • DT533 Contemporary Visual Culture / Cultúr Físiúil Comhaimseartha Undergraduate 3 years
 • DT597 Creative and Cultural Industries / Tionscail Chruthaitheacha & Chultúrtha Undergraduate 3 years
 • DT407 Culinary Arts / Ealaíona Cócaireachta Undergraduate 4 years
 • DT432 Culinary Arts (Professional Cookery Practice) / Cleachtas Gairmiúil Cócaireachta Undergraduate 2 years
 • DT416 Culinary Entrepreneurship / Fiontraíocht Cócaireachta Undergraduate 4 years
 • DT405 Culinary Science / Eolaíocht na Cócaireachta Undergraduate 4 years
 • DT545 Design (Visual Communication) / Dearadh - Cumarsáid Amhairc Undergraduate 4 years
 • DT529 Drama (Performance) / Drámaíocht (Léiriú) Undergraduate 3 years
 • DT304 E-Commerce in Retailing / R-Thráchtáil sa Mhiondíoltóireacht Undergraduate 4 Years
 • DT572 Early Childhood Education / Oideachas Luathaoise Leanaí Undergraduate 3 years
 • DT399 Economics & Finance / Eacnamaíocht & Airgeadas Undergraduate 3 - 4 years
 • DT712 Electrical Services & Energy Management / Seirbhísí Leictreachais & Bainistíocht Fuinnimh Undergraduate 1 year
 • DT009 Electrical & Control Engineering / Innealtóireacht Lectreach & Rialaithe Undergraduate 3 years
 • DT021A Electrical & Electronic / Computer & Communications Engineering / Leictreach & Leictreonach / Innealtóireacht Ríomhaireachta & Cumarsáide Undergraduate 3 Years
 • DT035 Electrical Services & Energy Management / (Seirbhísí Leictreachais & Bainistíocht Fuinnimh) Undergraduate 4 Years
 • DT010 Electrical Services Engineering / Innealltóireacht Sheirbhísí Leictreacha Undergraduate 3 years
 • DT008 Electronics & Communications Engineering / Innealtóireacht leictreonaice & Chumarsáide Undergraduate 3 years
 • DT066 Engineering (General Entry) / Innealtóireacht (Iontráil Ghinearálta) Undergraduate 1 Year
 • DT097 Engineering (General Entry) / Innealtóireacht (Iontráil Ghinearálta) Undergraduate 1 year
 • DT002 Engineering Reliability Management / Bainistíocht Iontaofachta Innealtóireachta Undergraduate 3 years
 • DT491 Environmental Health / Folláine Chomhshaoil Undergraduate 4 years
 • DT413 Event Management / Bainistíocht Imeachtaí Undergraduate 4 Years
 • DT504 Film and Broadcasting / Scannánaíocht & Craoltóireacht Undergraduate 4 years
 • DT546 Fine Art / Mínealaín Undergraduate 4 years
 • DT421 Food Innovation / Nuálaíocht an Bhia Undergraduate 4 years
 • DT404 Food Management & Entrepreneurship / Bainistíocht & Fiontraíocht Bia Undergraduate 2 Years
 • DT424 Food Science & Management / Eolaíocht an Bhia & Bainistíocht Undergraduate 2 years
 • DT508 Game Design / Dearadh Cluichí Undergraduate 4 years
 • DT112 Geographic Science / Eolaíocht Gheografach Undergraduate 4 years
 • DT408 Hospitality Management / Bainistíocht Aíochta Undergraduate 3 years
 • DT408A Hospitality Management / Bainistíocht Aíochta Undergraduate 1 year
 • DT8409 Hospitality Management /Bainistíocht Aíochta Undergraduate 1 Year
 • DT6026 Hotel and Restaurant Service / Seirbhís Óstáin agus Bhialainne Undergraduate 1 Year
 • DT223 Human Nutrition & Dietetics / Cothú an Duine & Diaitéitic Undergraduate 4 years
 • DT398 Human Resource Management / Bainistíocht Acmhainní Daonna Undergraduate 4 years
 • DT260 Industrial & Environmental Physics / Fisic Thionsclaíoch & Chomhshaoil Undergraduate 3 Years
 • DT220 Industrial Mathematics / Matamaitic Thionsclaíoch Undergraduate 4 years
 • DT555 International Business & Languages (Chinese/French/German/Irish/Italian/ Spanish) / Gnó Idirnáisiúnta & Teangacha (Sínis/Fraincis/Gearmáinis/Gaelige/Iodáilis/ Spáinnis) Undergraduate 4 years
 • DT401 International Hospitality Management / Bainistíocht Aíochta Idirnáisiúnta Undergraduate 4 years
 • DT6524 (Sept) DT6525 (Jan) International Foundation Year Programme Undergraduate 1 year
 • DT544 Interior Design / Intí Dearadh Undergraduate 4 years
 • DT582 Journalism / Iriseoireacht Undergraduate 4 years
 • DT517 Languages & English Studies / Léann na dTeangacha agus an Bhéarla Undergraduate 4 years
 • DT518 Languages and International Tourism (Chinese/French/German/Irish/Italian/ Spanish) / Teangacha & Turasóireacht Idirnáisiúnta (Sínis/Fraincis/Gearmáinis/Gaelige/Iodáilis/ Spáinnis) Undergraduate 4 years
 • DT532 Law / Dlí Undergraduate 3 years
 • DT411 Leisure Management / Bainistiú Fóillíochta Undergraduate 3 years
 • DT411H Leisure Management / Bainistiú Fóillíochta Undergraduate 1 year
 • DT358 Logistics & Supply Chain Management / Loighistic & Bainistíocht An tSlabhra Solá Undergraduate 4 years
 • DT023 Manufacturing & Design Engineering / Innealtóireacht Déantusaíochta & Dearadh Undergraduate 4 years (1st year DT066)
 • DT303 Marketing / Margaíocht Undergraduate 2 years
 • DT341 Marketing / Margaíocht Undergraduate 4 years
 • DT205 Mathematical Sciences / Eolaíocht Mhatamaiticiúil Undergraduate 4 years
 • DT006 Mechanical Engineering / Innealtóireacht Mheicniúil Undergraduate 3 years
 • DT022 Mechanical Engineering / Innealtóireacht Mheicniúil Undergraduate 3 years
 • DT710 Medical Device Innovation / Núail i bhFeistí Leights Undergraduate 1 year
 • DT261 Medicinal Chemistry & Pharmaceutical Sciences / Ceimic Mhíochaineach & na hEolaíochtaí Cógaisíochta Undergraduate 3 years
 • DT501 Music / Ceol Undergraduate 4 years
 • DT528/TR009 Music Education / Oideachas Ceol Undergraduate 4 years
 • DT080B Networking Applications & Services / Feidhmchláir agus Seirbhísí Líonraithe Undergraduate 1 Year
 • DT080 Networking Technologies / Teicnealaíochtaí Líonraithe Undergraduate 3 years
 • DT420 Nutraceuticals in Health & Nutrition / Nútraiceodaigh i Sláinte & Cothú Undergraduate 4 years
 • DT219 Ophthalmic Dispensing / Dáiliúchán Oftalmach Undergraduate 3 years
 • DT224 Optometry / Optaiméadracht Undergraduate 4 years
 • DT422 Pharmaceutical Healthcare / Cúran Sláinte Chógaisíochta Undergraduate 4 years
 • DT425 Pharmacy Technician Studies / Staidéar Theicneora Cógaslainne Undergraduate 2 years
 • DT6425 Pharmacy Technician Studies / Staidéar Theicneora Cógaslainne Undergraduate 1 Year
 • DT559 Photography / Fótagrafaíocht Undergraduate 4 years
 • DT221 Physics with Energy and Environment / Fisic le Fuinneamh agus Comhshaol Undergraduate 4 years
 • DT235 Physics with Medical Physics & Bioengineering / Fisic le Fisic Leighis & Bithinnealtóireacht Undergraduate 4 years
 • DT222 Physics Technology / Teicneolaíocht na Fisice Undergraduate 4 years
 • DT106 Planning & Environmental Management / Pleanáil & Bainistíocht Chomhshaoil Undergraduate 4 years
 • DT596 Print Media Technology & Management / Bainistíocht & Teicneolaíocht Na Meán Clóite Undergraduate 4 years
 • DT001 Product Design / Dearadh Táirgí Undergraduate 4 years
 • DT110 Property Economics / Eacnamaíocht Réadmhaoine Undergraduate 4 years
 • DT225 Public Health Nutrition / Cothú Sláinte Poiblí Undergraduate 4 Years
 • DT111 Quantity Surveying & Construction Economics / Suirbhéireacht Chainníochta & Eacnamaíocht Foirgníochta Undergraduate 4 years
 • DT360 Retail Management & Marketing / Bainistíocht Mhiondíolaíochta & Margaíocht Undergraduate 2 years
 • DT343 Retail & Services Management / Bainistíocht Mhiondíola & Seirbhísí Undergraduate 4 years
 • DT201 Science (General Entry) / Eolaíocht Ghinearálta Undergraduate 1 year
 • DT212 Science (General Entry) / Eolaíocht Ghinearálta Undergraduate 1 year
 • DT227 Science with Nanotechnology / Eolaíocht le Nanaitheicneolaíocht Undergraduate 4 years
 • DT571 Social Care / Cúram Sóisialta Undergraduate 3 years
 • DT024 Structural Engineering / Innealtóireacht Struchtúr Undergraduate 3 years
 • DT169 Timber Product Technology / Teicneolaíocht Táirge Adhmaid Undergraduate 3 years
 • DT406 Tourism Management / Bainistiú Turasóireachta Undergraduate 3 years
 • DT406A Tourism Management / Bainistiú Turasóireachta Undergraduate 1 year
 • DT412 Tourism Marketing / Margaíocht na Turasóireachta Undergraduate 4 years
 • DT028 Transport Operations & Technology / Oibríochtaí & Teicnealaíocht Iompair Undergraduate 4 years
 • DT589 Visual Art (Sherkin Island) / Amharcealaín (Inis Arcáin) Undergraduate 4 years
 • DT598 Visual Merchandising and Display / Amharcmharsantú & Taispeántas Undergraduate 3 years

İlginizi Çekebilecek Diğer İçeriklerimiz

Kaplan dil okulu önünde gençler

Kaplan Dil Okulları

Kaplan dil okulları profesyonel eğitmen kadrosu ve 80 yıllık tecrübesi ile her yıl binlerce öğrenciye dil eğitimi hizmeti vermektedir. 3 farklı[...]

Devamı

EC Dil Okulları

EC Dil Okulları

1991 yılında kurulan EC dil okulları yurt dışında dil eğitimi almak isteyen öğrencilere, 30 yıla dayanan sektör tecrübesi ve eğitim kalitesi ile[...]

Devamı