STEM Ne Demek?

STEM, bilim (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematiğin (math) baş harflerinin kısaltmasıdır.

STEM, akademik kavramların gerçek dünya dersleriyle birleştirildiği, öğrenmeye yönelik disiplinler arası bir yaklaşımdır. Öğrenciler bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği sınıf ve gerçek dünya arasında bağlantı kuran bağlamlarda uygularlar. Tüm bu alanlarda yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan STEM, okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar, gerek müfredat dâhilinde, gerekse müfredat dışı şekilde uygulanabilen bir yaklaşımdır.

STEM Eğitimi Nedir?

STEM eğitimi, öğrencilerin bilimi anlama ve uygulama şekillerini geliştirmek için tasarlanan Yeni Nesil Bilim Standartları ile vurgulanmaktadır. STEM eğitimi tipik olarak sınıfta proje tabanlı öğrenmeye odaklanır. Projeler ve etkinlikler, bilimin uygulanmasını vurgulamak ve öğrencileri gelecekteki derslere hazırlamak için teknolojiyi içerir.

Günümüz dünyasında küresel ölçekteki rekabette var olmak isteyen ülkelerin, ekonomik problemlerin üstesinden gelebilmeleri için yenilikçi bir anlayışla büyüme politikalarını benimsemesi ve bu doğrultuda katma değer sağlayacak iş fırsatları yaratmaları gerekmektedir. STEM eğitimi, bireylerin disiplinlere yönelik edindiği bilgi ve becerileri pratik uygulamalarla kullanmalarını ve günlük hayat problemlerinin çözümüne dâhil etmeyi amaçlamaktadır. Yenilikçi bir anlayışla, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, bilimsel okuryazarlık gibi yeterliklerini geliştirmeyi amaçlayan STEM eğitimi, bireylerin disiplinler arasındaki doğal ilişkileri fark ederek, disiplinlere yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmekte ve bireyleri bilgiye dayalı bir ekonomiye hazırlamaktadır.

STEM Eğitimi Neden Önemlidir?

STEM eğitiminin önemi, toplumun teknolojik ve bilimsel ilerlemelerine bağlıdır. Amerika’da yer alan Ulusal Bilim Vakfı (The National Science Foundation), öğrencilerin bilgi odaklı çağda başarılı olabilmeleri için STEM konularında güçlü bir temele ihtiyaç duyacaklarını savunuyor.

STEM eğitiminin uygulanması, her öğrenciye yaratıcılığını kullanma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme gücü verir. STEM eğitimi her yaştan ve geçmişten öğrenciler için geniş bir alanı kapsar.

Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna veya benzer sorunlara sahip öğrenciler, robotik veya bilgisayar programlama projelerini içeren uzun ve karmaşık görevleri tamamlama yeteneği gibi STEM eğitiminin sağlayacağı faydalardan yararlanabilir. STEM eğitimi bu öğrenciler için çok uygun bir ortam olan ve yaratıcı düşünmeye teşvik eden uygulamalı etkinlikleri içermektedir.

STEM eğitiminin çocuklar üzerindeki yararı şunlardır;

 • Problem çözme becerilerini geliştirir
 • Çocukların bir ders kitabından ezberlemek yerine kavramları pratik bir şekilde anlamalarını sağlar
 • Yaratıcılığı ve yenilikçi becerileri geliştirir
 • Kararlılığı teşvik eder
 • Çocukların engellerle karşılaştıklarında direnç geliştirmelerine izin verir ve onlara başarısız olmayı da öğretir
 • Alışılmışın dışında ve yaratıcı düşünceyi geliştirir
 • Sosyal işbirliğine ve ekip çalışmasına teşvik eder

Türkiye’de STEM Eğitimi ve Bilim Merkezleri

Okul dışı eğitimde Bilim Merkezleri önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle okullardaki laboratuvar imkânlarının kısıtlı olması gibi etkenler bilim merkezlerinde okul dışı öğrenmenin neden önemli olduğu hakkında ipuçları vermektedir. Böylece Bilim Merkezleri okullardaki donanımsal eksiklikten kaynaklanan STEM eğitimi engelini aşmak için önemli bir role sahiptir.

Türkiye'deki Bilim Merkezleri açısından 2015 yılı önemli bir dönüm noktası olmuştur ve bu zamandan sonra TÜBİTAK ve Belediyelerin Bilim Merkezlerine aktif destekleri artmıştır.

STEM nedir dediğimizde aldığımız Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik cevabı aslında geleceği şekillendirecek yetkin bireyleri ifade etmektedir. Her ile bir bilim merkezi ve bilim merkezlerinin daha etkin çalışabilmesi için en az 10 yıl daha desteğin devam etmesinin önemli olduğunun altı çizilmektedir.

Dünya'daki örneklere baktığımız zaman, pek çok bilim merkezi faal olarak STEM eğitimi vermektedir. Genel olarak küresel çapta yaklaşık olarak 3000 kadar bilim merkezi bulunmaktadır. Bilim merkezleri ilk olarak 1600'lü yıllarda gelişmeye başlamıştır. Günümüzde genel olarak iki çeşit olarak gruplandırabilmek mümkündür. Birinci grup daha çok müze yaklaşımındayken ikinci grup daha çok yaparak ve yaşayarak öğrenme alanı sunan bir yaklaşımdadır.

Çocuğunuzu STEM Eğitimi için Nasıl Hazırlamalısınız?

Çocuklarınıza internet sayesinde, masaüstü veya dizüstü bilgisayar, mobil cihaz veya tablet kullanarak bilgiye nasıl erişebileceklerini gösterin. Aynı zamanda internette güvenilir ve doğrulanmış bilgi kaynaklarını nasıl bulacaklarını da öğretin. Çocuğunuzu STEM eğitimi için hazırlamak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

 • Sorularla meydan okuyun: Çocuğunuzun sorularını her seferinde hemen yanıtlamak yerine soruyu onlara yöneltmeyi deneyin. Bu onların düşüncelerine meydan okuyacak ve kendileri için bir çözüm bulmaları için onları cesaretlendirecektir.
 • Soru sormaya teşvik edin: Çocuklarınızı herhangi bir şey yapmaya "zorlayacaksanız", daha fazla soru sormanız gerekir. Sorular ne kadar aptalca görünürse görünsün, korkmalarına veya soru sormaktan çekinmelerine izin vermeyin. Sorular, buluşlara ve yeniliğe açılan kapıdır.
 • Başarısız olmalarına izin verin: Başarısızlık öğrenmenin bir parçasıdır. Başarısızlığa odaklanmayın, başarısızlıklarından öğrenmeye nasıl odaklanacaklarını öğretin.
 • Birlikte yemek yapın: Yemek yapmak ilk bakışta pek bilimsel gelmeyebilir; ancak kimyanın en basit ve en saf şeklidir. İyi bir aşçı olmasanız bile çocuğunuzu gözetiminiz altında yemek pişirmeye teşvik edebilirsiniz.
 • Doğada zaman geçirin: Doğa, tüm bilimlerin anasıdır ve çocukların merakını tetiklemenin çok iyi bir yoludur. Doğada vakit geçirmek aynı zamanda çocukların evrenin ve doğanın genişliğini fark etmelerine yardımcı olur.
 • Okumaya teşvik edin: Merakını veya sorularını ifade etme yeteneği olmayan bir çocuk veya kişi, doğru soruları soramaz veya bulduğu cevapları anlamlandıramaz. Dil, insanın ilerlemesinin zirvesidir ve her şeyden önce itici güçtür. Yalnızca bilim hakkında değil, herhangi bir şey hakkında okumak, dil yeteneklerini geliştirecek, yeni kavramları ve gerçekleri daha hızlı kavramalarına yardımcı olacaktır.
 • Onları teknolojiye dâhil edin: Teknoloji, tüm yaşamlarımıza büyük ölçüde dâhil olan ve sürekli değişen bir araçtır. Teknolojinin korkulacak veya takıntılı olmayacak bir şey olduğunu, sadece bize yardım edecek bir araç olduğunu anlamalarına izin verin.
 • Oyun oynamalarına izin verin: Oyun oynamak, bir çocuğun beyninin gelişiminde çok önemlidir. Ayrıca, onları entelektüel düşüncelerini geliştiren eğitici veya akıl oyunları oynamaya teşvik edebilirsiniz.

STEM Eğitimiyle Elde Edilen Beceriler Nelerdir?

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi, gelecek nesilleri kariyerlerinde başarılı olmaları için hazırlamaya önem verir. STEM eğitiminden kazanılan beceriler, STEM alanlarında başarılı olmak için gerekli olanların ötesine geçerek, herhangi bir sektöre giren çeşitli ilgi alanlarına sahip çocukları, başarılı olmalarını sağlayan değerli becerilere sahip olmaya hazırlar.

21. yüzyıl becerileri, medya ve teknoloji okuryazarlığı, üretkenlik, sosyal beceriler, iletişim ve esneklik içerir. STEM eğitimi aracılığıyla edinilen diğer beceriler arasında problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, merak, karar verme, liderlik, girişimcilik, başarısızlığı kabul etme ve daha fazlası yer alır. Çocuklar tarafından düşünülen gelecekteki kariyer yolu ne olursa olsun, bu beceriler onları yenilikçi olmaya hazırlamak için önem taşır.

STEM Eğitimi Sayesinde Gelecek Nesilleri Yenilikçi Olmaya Hazırlama

STEM temelli eğitim, çocuklara fen ve matematik kavramlarından daha fazlasını öğretir. Gerçek dünya uygulamalarıyla uygulamalı öğrenmeye odaklanma, yaratıcılık ve 21. yüzyıl becerileri dâhil olmak üzere çeşitli beceri setlerinin geliştirilmesine yardımcı olur.
Bugünün çocuklarını yarının yenilikçileri ve mucitleri olmaya hazırlamak STEM eğitim programları ile başlar. Yaz kampları ve okul sonrası programlar geleneksel öğrenim sisteminin yanında yenilikçi bir zihin geliştirmek için gerekli olan uygulamalı deneyime ve gerçek dünya uygulamasına öncelik vermek için fırsat sunar.