GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) özellikle Amerika ve Kanada’daki üniversitelerde, lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin girdiği sınavlardır. GRE ve GMAT birbirinden farklı sınavlar olduğundan, ikisinin puanlarını karşılaştırmak doğru değildir. Lisansüstü başvurularınız esnasında bu sınavlardan aldığınız puanı en iyi şekilde değerlendirmek için, okulların kabul için hangi puan aralıklarını istediğini iyi araştırmanız gerekir.

Genel olarak GMAT, güçlü analitik becerilere sahip, aynı zamanda karmaşık problemleri çözmek için grafiklerde, tablolarda ve metinlerde sunulan verileri yorumlamada başarılı öğrenciler için doğru seçenektir. Aynı zamanda GMAT sınavı MBA eğitimi almak isteyen öğrenciler tarafından daha çok tercih edilir. GRE’nin matematik bölümü daha basit olma eğilimindedir ve GMAT'den farklı olarak hesap makinesi kullanımına izin verilir. Ayrıca GRE’de güçlü kelime bilgisine sahip öğrenciler uzun paragraf sorularında başarılı olmaktadır. GRE puanı birçok üniversite tarafından lisansüstü eğitim başvurularında kabul edilir.

GRE Nedir?

GRE (Graduate Record Examinations) sınavı ilk olarak 1936'da, dört Ivy League üniversitesinin lisansüstü okul dekanları tarafından yüksek öğretimde kullanılmaya ortak olarak başlatıldı. Testi deneyen ilk üniversiteler Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Princeton Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’ydi. GRE, sözlü muhakeme, nicel akıl yürütme, analitik yazma ve eleştirel düşünme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. GRE sınavı genel olarak iki bölümden oluşmaktadır.

 • GRE Genel Test
 • GRE Subject Test

GRE General Test tüm lisansüstü eğitim alacak olan öğrencilerin girdiği genel sınavdır. GRE Subject Test ise 6 farklı bilim dalında lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin kendi alanlarına göre tamamlaması gereken sınavdır.

GRE Genel Testi altı bölümden oluşur. İlk bölüm her zaman analitik yazma bölümüdür. Sonraki beş bölüm iki sözel akıl yürütme bölümü, iki nicel akıl yürütme bölümü ve bir deneysel veya araştırma bölümünden oluşmaktadır.

 • Analitik Yazma: Karmaşık fikirleri ilgili nedenler ve örneklerle ifade ederek destekleme, iddiaları ve beraberindeki kanıtları inceleme yeteneği de dahil olmak üzere eleştirel düşünme ve analitik yazma becerilerini ölçeğe yöneliktir.
 • Sözel Akıl Yürütme: Söylemden sonuç çıkarma ve analiz etme, eksik verilerden mantık yürütme, edebi, mecazi ve yazarın niyeti gibi birden çok anlam düzeyini anlamaya yöneliktir. Metni özetleme, ana noktalardan ayırt etme, kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını anlama becerisini ölçer.
 • Nicel Akıl Yürütme: Nicel bilgileri anlama, yorumlama ve analiz etme, matematiksel modelleri kullanarak problem çözme ve aritmetik, cebir, geometri ve veri analizinin temel kavramlarını uygulama becerisini ölçer.
  GRE Subject Test ise içerisinde 6 çalışma alanına ayrılır ve bu alanlardaki bilginizi ölçen testlerdir. Biyoloji, Kimya, İngiliz Edebiyatı, Matematik, Fizik ve Psikoloji alanlarından birinde lisans geçmişine sahip öğrencilere yöneliktir.

GRE’nin Süresi ve Puan Sistemi Nasıldır?

GRE'de üç bölüm üzerinden puan alırsınız. Bunlar;

 • Analytical Writing (Analitik Yazma)
 • Verbal Reasoning (Sözel Akıl Yürütme)
 • Quantitative Reasoning (Nicel Akıl Yürütme)

Bu puanlar aşağıdaki bölümler tarafından oluşturulur:

 • 1 adet Analytical Writing bölümü
 • 2 adet Verbal Reasoning bölümü
 • 2 adet Quantitative Reasoning bölümü

Yukarıdaki bölümlere ek olarak 1 Research veya 1 tane Verbal Reasoning ve/veya Quantitative Reasoning bölümü daha sorulmaktadır.

Verbal Reasoning ve Quantitative Reasoning bölümlerinin her biri 130-170 arası puanlanır. Analytical Writing bölümü ise 0-6 arası puanlanır.

Analytical Writing bölümü 60 dakika, Verbal Reasoning bölümü 60 dakika ve Quantitative Reasoning bölümü ise toplamda 70 dakika sürmektedir.

GRE’nin Ücreti Nedir?

Genel GRE sınavının ücreti 255$, GRE Subject sınavının ücreti ise 150$’dır.

GRE Sınavına Kimler Katılabilir?

Sosyal Bilimler ya da Mühendislik alanlarında yüksek lisans veya doktora eğitimi almayı hedefleyen tüm öğrenciler GRE Genel Testine katılabilir. Son yıllarda bazı üniversiteler MBA programları için GRE skoruna sahip olan öğrencileri de kabul etmektedir.

GMAT Nedir?

GMAT (Graduate Management Admission Test) ilk olarak, 1953 yılında Graduate Management Admission Council (GMAC) organizasyonu tarafından, işletme okullarının nitelikli başvuru sahiplerini seçmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. GMAT (Graduate Management Admission Test), öğrencilerin MBA gibi lisansüstü eğitim programlarına kabul alabilmeleri için kullanılan ve adayların analitik, yazma, niceliksel, sözlü ve okuma becerilerini değerlendiren, çoktan seçmeli ve bilgisayar tabanlı bir sınavdır. GMAT sınavında başarılı olabilmek için adayların gramer, cebir, geometri ve aritmetik bilgisine sahip olmaları beklenir.

GMAT, işletme okullarında başvuru sahiplerinin lisansüstü düzeyde akademik çalışmalara hazır olup olmadıklarını ölçmek üzere geliştirilmiştir. İşletme okullarının kabul komiteleri, adayların MBA programının zorluklarına hazır olup olmadığını değerlendirmek için öncelikle GMAT puanına ve iş deneyimine bakmaktadır.

GMAT sınavı, dört farklı bölümden oluşur. Bu bölümler şunlardır;

 • Analytical Writing (Analitik Yazma): Eleştirel düşünme ve fikirlerinizi anlatma yeteneğinizi ölçer.
 • Integrated Reasoning (Birleşik Akıl Yürütme): Verileri analiz etme ve birden çok formatta sunulan bilgileri değerlendirme yeteneğinizi ölçer.
 • Quantitative Reasoning (Nicel Akıl Yürütme): Muhakeme becerilerini kullanarak verileri analiz etme ve sonuç çıkarma becerinizi ölçer.
 • Verbal Reasoning (Sözel Akıl Yürütme): Yazılı materyali okuma ve anlama, argümanları değerlendirme ve yazılı materyalleri standart yazılı İngilizceye uyacak şekilde düzenleme becerinizi ölçer.

GMAT sınavında sınav bölümlerine gireceğiniz sırayı kendiniz seçebilirsiniz. Bilgisayar sisteminde ilerlerken teste başlamadan önce bölümlerin sıralamasını seçebilirsiniz. Aşağıdaki üç kombinasyon arasından bölüm sıralamanızı kendiniz yapabilirsiniz;

 • Analytical Writing - Integrated Reasoning - Quantitative Reasoning - Verbal Reasoning
 • Verbal Reasoning - Quantitative Reasoning - Integrated Reasoning - Analytical Writing
 • Quantitative Reasoning - Verbal Reasoning - Integrated Reasoning - Analytical Writing

GMAT’in Süresi ve Puan Sistemi Nasıldır?

GMAT sınavının toplam süresi üç saat yedi dakikadır. Bölümlerin süresi aşağıdaki gibidir;

 • Analytical Writing – 1 soru 30 dakika
 • Integrated Reasoning – 12 soru 30 dakika
 • Quantitative Reasoning – 31 soru 62 dakika
 • Verbal Reasoning – 36 soru 65 dakika

Puan sistemi şöyledir;

 • Analytical Writing: 0-6 puan
 • Integrated Reasoning: 1-8 puan
 • Quantitative Reasoning: 0-60 puan
 • Verbal Reasoning: 0-60 puan

GMAT sınavında Verbal Reasoning ve Quantitive Reasoning bölümleri ve bunların birleşiminden oluşan toplam puanınız cevapladığınız soru adedi, doğru veya yanlış cevapladığınız soru adedi ve soruların zorluk derecesi gibi faktörler göz önüne alınarak hesaplanır. Analytical Writing ve Integrated Reasoning bölümleri diğer bölümlerden bağımsız olacak şekilde değerlendirilir. GMAT sınavında toplam skor 200-800 puan arasında değerlendirilirken ortalama GMAT skoru 552’dir.

GMAT’in Ücreti Nedir?

GMAT sınavının ücreti 250$’dır.

GMAT Sınavına Kimler Katılabilir?

GMAT sınavı özellikle Amerika ve Kanada’da MBA, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen kişilerin katılabileceği bir sınavdır. Adayların minimum 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca 12 aylık dönem içerisinde sınava 5 defa katılma hakkın bulunmaktadır.

GRE ve GMAT Karşılaştırması

GREGMAT
NEDEN KATILMALIYIM?Yüksek lisans ve doktora alanında lisansüstü eğitim için gereklidir.Lisansüstü eğitim ve özellikle MBA programları için gereklidir.
TEST YAPISI• Her biri 30 dakikalık iki deneme içeren 60 dakikalık bir Analitik Yazma bölümü
• 30 dakikalık iki Sözel Akıl Yürütme bölümü vardır.
• 35 dakikalık iki Nicel Akıl Yürütme bölümü vardır.
• Ayrıca matematik veya sözlü olabilen 30-35 dakikalık bir deneysel bölüm de var.
• 30 dakikalık Birleşik Akıl Yürütme bölümü
• 62 dakikalık Nicel Akıl Yürütme bölümü
• 65 dakikalık Sözlü Akıl Yürütme bölümü
• 30 dakikalık Analitik Yazma bölümünden oluşur.
PUAN130-170200-800
FİYAT255$250$