Uluslararası eğitim sistemleri içerisinde, Advanced Placement (AP) kursları, öğrencilerin akademik yolculuklarında önemli bir kilometre taşı oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelinde üniversitelere başvururken, AP kursları öğrencilerin sadece hazır olduklarını göstermekle kalmaz, aynı zamanda belirli konularda üniversite seviyesinde bilgi birikimine sahip olduklarını da kanıtlarlar.

AP Kurslarının Üniversite Hazırlığındaki Rolü

AP kursları, lise düzeyindeki öğrencilere üniversite seviyesindeki ders içerikleri sunar. Bu dersler, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi edinmelerini sağlar ve kritik düşünme, analitik yazma ve problem çözme gibi üniversite düzeyindeki becerileri geliştirir. AP, öğrencilere geniş bir perspektif kazandırır ve üniversitedeki major seçimlerine yönelik net bir yön belirlemelerine yardımcı olur. Kurslar, Amerika'daki üniversitelerin beklentileriyle uyumlu olarak düzenlenmiştir ve öğrencilere üniversite seviyesinde düşünme ve çalışma becerileri kazandırır.

AP'nin Üniversite Kredisine Etkisi

Üniversiteye geçişte, AP kursları öğrencilere bir avantaj sağlar. Birçok üniversite, AP sınavlarından alınan yüksek puanlar karşılığında kredi verir, bu da öğrencilerin üniversite eğitim süresini ve eğitimle ilgili maliyetleri azaltmalarına olanak tanır. AP kursları ve sınavları, ABD'deki hemen hemen tüm üniversiteler tarafından tanınır. AP kurslarının değerlendirmesi, esas olarak öğrencilerin sınavlarda gösterdiği performansa dayalıdır. AP sınavları, geniş kapsamlı ve zorlu sorularıyla bilinir ve öğrencilerin aldıkları bilgileri nasıl uygulayabileceklerini ölçer. AP kurslarından alınan krediler, genellikle üniversitede alınması gereken genel eğitim veya bazı major dersleri için muafiyet sağlar. Bu, öğrencilerin daha az ders alarak üniversiteyi daha erken bitirmelerine veya daha yüksek seviye derslere daha hızlı geçiş yapmalarına olanak tanır.

AP Kursları ve Sınavları

Öğrenciler, istedikleri kadar AP dersi alabilir ve bunları lise diplomasıyla birleştirebilirler.

AP programı, fen bilimleri, matematik, edebiyat, yabancı diller ve sanat gibi birçok farklı alanda kurslar sunar. Aşağıda tüm kurs listesini görebilirsiniz. Bu kurslar, disiplinler arası düşünmeyi teşvik eder ve öğrencilerin belirli bir alanda derinlemesine uzmanlık kazanmalarını sağlar. İlave olarak Advanced Placement (AP) Capstone kursu, öğrencilere üniversite öncesi eğitimde zengin ve katmanlı bir öğrenme deneyimi sunan yenilikçi bir programdır. AP'nin en prestijli bileşenlerinden biri olarak kabul edilen Capstone, öğrencilere araştırma, analitik düşünme ve kritik sorgulama becerilerini geliştirmeleri için eşsiz bir platform sağlar.

AP Capstone Diploma Program

 • AP Research
 • AP Seminar

Arts

 • AP 2-D Art and Design
 • AP 3-D Art and Design
 • AP Drawing
 • AP Art History
 • AP Music Theory

English

 • AP English Language and Composition
 • AP English Literature and Composition

History and Social Sciences

 • AP Comparative Government and Politics
 • AP European History
 • AP Human Geography
 • AP Macroeconomics
 • AP Microeconomics
 • AP Psychology
 • AP United States Government and Politics
 • AP United States History
 • AP World History: Modern

Math and Computer Science

 • AP Calculus AB
 • AP Calculus BC
 • AP Computer Science A
 • AP Computer Science Principles
 • AP Precalculus
 • AP Statistics

Sciences

 • AP Biology
 • AP Chemistry
 • AP Environmental Science
 • AP Physics 1: Algebra-Based
 • AP Physics 2: Algebra-Based
 • AP Physics C: Electricity and Magnetism
 • AP Physics C: Mechanics
 • AP Psychology

AP World Languages and Cultures

 • AP Chinese Language and Culture
 • AP French Language and Culture
 • AP German Language and Culture
 • AP Italian Language and Culture
 • AP Japanese Language and Culture
 • AP Latin
 • AP Spanish Language and Culture
 • AP Spanish Literature and Culture

AP Capstone, iki ders üzerine kuruludur: AP Seminar ve AP Research. Bu kurslar, öğrencilerin çok yönlü öğrenme deneyimleri yaşamalarını ve çeşitli akademik disiplinler arasında bağlantılar kurmalarını mümkün kılar. Programın bu bölümü, öğrencilere sadece bilgi birikimi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu bilgiyi gerçek dünya problemlerine uygulama yeteneği kazandırır.

AP Seminar: Araştırma ve Sunum Becerilerinin Temeli

AP Seminar, öğrencilerin çeşitli konular hakkında derinlemesine araştırmalar yapmalarını ve bulgularını hem yazılı hem de sözlü olarak sunmalarını gerektiren bir kurs. Bu süreç, öğrencilerin bağımsız düşünme becerilerini geliştirir ve onları üniversite seviyesindeki projeler için hazırlar.

AP Research: Bilimsel Araştırmanın Derinlikleri

AP Research dersi, öğrencilere kendi araştırma projelerini tasarlama ve yürütme fırsatı verir. Bu derste, öğrenciler bir akademik soruşturma konusu seçer, derinlemesine bir literatür incelemesi yapar ve orijinal bir araştırma makalesi yazarak projelerini bir savunma sunumu ile tamamlarlar.

Capstone Diplomasının Kazandırdıkları

Öğrenciler AP Seminar ve AP Research derslerini başarıyla tamamladıklarında, AP Capstone Diploması almaya hak kazanırlar. Bu diploma, üniversiteler tarafından öğrencilerin üst düzey akademik başarısını ve bağımsız çalışma yeteneğini gösteren bir belge olarak kabul edilir.

AP Capstone'un Üniversite Başvurularındaki Rolü

AP Capstone Diploması, üniversite başvurularında öğrencilere avantaj sağlar. Öğrenciler, multidisipliner bir yaklaşımla ele aldıkları ve üniversite düzeyinde yürüttükleri projelerle, potansiyel üniversitelerin dikkatini çekme şansına sahip olurlar.

AP ve Diğer Lise Diplomaları Arasındaki Farklar

Advanced Placement (AP), lise eğitimini zenginleştiren ve öğrencilerin üniversite düzeyinde akademik başarıya ulaşmalarına yardımcı olan bir programdır. AP'nin özünde, öğrencilere daha üst düzey bilgi ve beceri setleri kazandırmak yatar. Lise ve üniversite eğitimleri arasında bir köprü görevi gören AP kursları, öğrencileri yüksek öğrenime eksiksiz bir şekilde hazırlar.

AP'nin Yapısı ve Lise Diplomalarıyla İlişkisi

AP kursları, belli konularda yoğunlaşarak, öğrencilerin o alanda uzmanlaşmalarını sağlar. Her bir kurs, bağımsız bir şekilde sunulur ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre seçilir. Kursların öğretim stili, eleştirel düşünmeyi, analitik becerileri ve bağımsız öğrenmeyi teşvik ederek, öğrencileri üniversite seviyesindeki ders çalışmalarına alıştırır. Bu kurslar, bazı okullarda mevcut standart lise müfredatıyla birlikte alınabilir, bu da öğrencilere esnek bir öğrenim yolculuğu sunar.

AP ve Diğer Lise Diplomaları Karşılaştırması

AP, belirli konularda derinlemesine bilgi sağlarken, diğer lise diplomaları genellikle daha geniş bir akademik temel sunar. Örneğin, Uluslararası Bakalorya (IB) programı, geniş bir müfredat ve disiplinler arası yaklaşımlar üzerinden bütünsel bir öğrenci gelişimi hedefler. Fakat AP, belirli konularda daha yoğun bir çalışmayı tercih eden öğrencilere hitap eder. IB Diploma Programı, öğrencilerin geniş bir bilgi yelpazesi edinmelerini ve öğrenme sürecinde sorgulayıcı, analitik düşünme becerilerini geliştirmelerini hedefler. Program, öğrencilere akademik çalışmalarında beceri odaklı bir yaklaşım sunar ve geniş kapsamlı bir müfredat üzerinden bütünsel bir öğrenci gelişimi amaçlar. AP değerlendirmeleri genellikle yıl sonunda yapılan standardize sınavlara dayanırken, IB değerlendirmeleri içsel ve dışsal değerlendirmelerin bir kombinasyonunu kullanır. IB programı, projeler, deneyler ve uzun süreli araştırma çalışmaları gibi çeşitli formatlardaki içsel değerlendirmelerle öğrencinin sürekli gelişimini takip eder.

Üniversite Başvurularında AP ve IB'nin Rolü

Hem AP hem de IB diploma programları, üniversite kabullerinde öğrencilere avantaj sağlar. AP, öğrencilere belirli derslerde üniversite seviyesinde bilgi ve beceriler kazandırırken, IB, öğrencileri çok çeşitli konularda bütünsel bir eğitimle donatır.

AP ve IB Diploma Seçiminde Karar Verme

Öğrenci ve aileler için en uygun programı seçerken, öğrencinin öğrenme tarzını, akademik ve kariyer hedeflerini, ve üniversiteye başvuru stratejilerini göz önünde bulundurmak önemlidir. AP, konu derinliğini ve standart testleri tercih eden öğrenciler için uygundur, IB ise daha geniş bir perspektif ve sorgulamaya dayalı bir eğitim arayanlar için idealdir.

Üniversite Başarısı İçin Advanced Placement (AP) Kurslarını Neden Seçmelisiniz?

 • AP'nin Akademik Derinlik Sağlaması: AP kursları, öğrencilerin ilgi duydukları konulara dair kapsamlı bilgi ve beceri geliştirmelerine olanak tanır. Bu dersler, yüksek öğrenimde ve kariyer hayatında önemli olan kritik düşünme ve analitik yetenekleri pekiştirir.
 • Üniversite Kredisi Kazanma Avantajı: AP sınavlarından başarılı bir puan almak, birçok üniversite tarafından üniversite kredisi olarak kabul edilir. Bu, öğrencilerin hem zamandan hem de üniversite eğitimiyle ilişkili maliyetlerden tasarruf etmelerini sağlayabilir.
 • Üniversite Hazırlığında AP'nin Rolü: AP kursları, öğrencileri üniversite ders çalışma tarzlarına alıştırır ve bağımsız çalışma disiplini kazandırır. Öğrenciler, üniversite seviyesindeki ders yüklerini yönetme ve karmaşık konular üzerine düşünme konusunda önemli bir deneyim kazanırlar.
 • Esneklik ve Özelleştirme İmkanı: Öğrenciler, AP kurslarını kişisel ilgi alanlarına ve akademik hedeflerine göre özelleştirebilirler. Bu esneklik, öğrencilerin üniversiteye ve gelecekteki kariyerlerine özel olarak hazırlanmalarını sağlar.
 • AP'nin Rekabet Üstünlüğü Sağlaması: AP kursları ve sınavları, öğrencilerin üniversite başvurularında öne çıkmalarını sağlar. Üniversiteler, AP kurslarını tamamlamış öğrencileri, zorlu akademik iş yükünü başarıyla yönetebilecek adaylar olarak görür.
 • Uluslararası Tanınan Bir Eğitim Standardı: AP, dünya genelinde tanınan ve saygı gören bir eğitim standardıdır. Bu nedenle, AP kursları ve sınavları uluslararası üniversite başvurularında da değerli kabul edilir.

AP Kurslarına Kaydolmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

AP kurslarına kaydolmadan önce, öğrencilerin hem kendilerinin farkında olmaları hem de eğitim danışmanlarının değerlendirmesi gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır:

Akademik Hazırlık ve Ön Koşulların Rolü

AP kursları derinlemesine bilgi ve yoğun akademik çalışma gerektirir. Okullar, genellikle öğrencilerin AP kurslarına hazır olup olmadıklarını belirlemek için önceden belirlenmiş koşulları kullanır. Bu, genellikle önceki derslerdeki başarıları, standart test puanları ve öğretmenlerin tavsiyelerini içerebilir.

Bireysel Hedeflere Göre Kurs Seçimi

Öğrencilerin kaç AP dersi alacakları, kariyer hedefleri, ilgi alanları ve uzun vadeli eğitim planlarına göre değişir. Öğrencilerin bireysel hedeflerini ve kapasitelerini anlamaları önemlidir, böylece her biri, potansiyellerini en iyi şekilde karşılayacak kursları seçebilir.

AP Kurs Yükü ve Öğrenci Kapasitesi

Bazı öğrenciler birden fazla AP kursunu yönetebilirken, diğerleri için bir veya iki ders ideal olabilir. Öğrencinin akademik yükü, dengeli bir yaşam tarzını ve ders dışı etkinliklere katılımı destekleyecek şekilde planlanmalıdır.

AP Kurs Seçiminde Uzman Görüşü

Öğrenciler ve aileler, doğru kurs seçimi konusunda rehberlik için danışmanlarıyla görüşmelidir. Eğitim uzmanları, öğrencilerin güçlü yönlerini, ilgi alanlarını ve gelecek planlarını dikkate alarak, en uygun AP kurslarını önermekte yardımcı olabilirler.

AP Sınavına Nasıl Kayıt Olabilirim?

Öğrenciler AP sınavlarına tek başına kayıt olamazlar. Bulundukları lisede AP coordinator var ise onun aracılığı ile kayıt yaptırmak mümkündür. Eğer AP sunan bir okulda değilseniz AP sunan bir okul ile iletişime geçerek kendinizi aday listesine kaydettirmeniz gerekmektedir. Hangi okulların AP sunduğunu güncel olarak aşağıdaki siteden kontrol edebilirsiniz.

https://apcourseaudit.inflexion.org/ledger/

Okulla iletişime geçtikten sonra okulun sizi son başvuru tarihine kadar listeye ekleyerek College Board’a göndermesi gerekmektedir.

AP Sınavları Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Her yıl milyonlarca öğrenci, yüksek öğrenim yolculuklarında önemli bir adım olarak Advanced Placement (AP) sınavlarına katılır. Peki, bu sınavlar ne zaman yapılır ve sınav süreci nasıl işler?

AP Sınavlarının Zamanlaması

AP sınavları her yıl Mayıs ayında düzenlenir. Sınav takvimi, College Board tarafından önceden belirlenir ve tüm okullara, öğrencilere ve eğitim kurumlarına duyurulur. Sınav tarihleri, öğrencilerin ders yılı içinde yeterli hazırlık yapmalarını sağlamak için genellikle öğretim yılının sonlarına doğru planlanır.

Sınav Kayıtları ve Ön Hazırlık

AP sınavlarına kayıt genellikle öğrencinin katıldığı okul tarafından yapılır. Öğrenciler, sınav kayıtları için belirlenen tarihlerde kayıt olmalı ve sınav ücretlerini ödemelidir. Sınav öncesinde, öğrencilerin sınav formatı, içeriği ve beklenen standartlar hakkında bilgi edinmeleri önemlidir. Sınavlara 15 Kasım tarihine kadar kayıt olmak gerekmektedir. 15 Kasım tarihinden itibaren ilave 40 USD ücret ile geç başvuru kabul edilir. Geç başvuru için son tarih 15 Mart olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki link üzerinden güncel geç başvuru ile hangi sınavlara girebileceğiniz ve bu sınavların tarihleri görebilirsiniz.

https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/exam-dates/late-testing-dates

AP Sınav Süreci

AP sınavları, yazılı ve çoktan seçmeli bölümlerden oluşabilir ve her ders için özel olarak tasarlanmıştır. Sınavlar, genellikle üç saat sürer ve öğrencilerin ders boyunca kazandıkları beceri ve bilgileri göstermeleri beklenir.

Sınav Günü Prosedürleri

Sınav günü, öğrencilerin belirli bir sınav merkezinde belirlenen saatte hazır bulunmaları gerekir. Sınav kurallarına uygun olarak, belirli malzemelerin (kurşun kalem, silgi, kabul edilen hesap makineleri vb.) sınav salonuna getirilmesine izin verilir.

Sınav Sonrası Süreç ve Değerlendirme

Sınav tamamlandıktan sonra, sınav kitapçıkları College Board'a gönderilir ve değerlendirme için merkezi bir noktada toplanır. Sınavlar, belirlenen kriterlere göre değerlendirilir ve öğrencilere 1'den 5'e kadar bir puanlama sistemi üzerinden notlar verilir.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

AP skorları genellikle sınavdan 2 ay sonra Temmuz ayında açıklanır. College Board sitesinden AP skorunuzu kontrol edebilirsiniz.

2024 AP Sınav Ücretleri

 • AP Exam (US) – 98 USD
 • AP Exam (Türkiye) – 128 USD
 • AP Seminar/AP Research – 146 USD
 • Geç Başvuru Ücreti – 40 USD

AP Kurs ve Sınavları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

AP kursuna katılmak için bir ön şart var mı?

Bazı AP kurslarında önceden almanız gereken dersler olabilir. AP kursuna katılmadan önce bu şartları göz önünde bulundurabilirsiniz.

AP kursları zor mu?

Öğrencinin eğitim geçmişi, çalışma prensibi, eğitim aldığı lise gibi bir çok faktöre bağlı olarak değişebilir. Genellikle dünya sıralamasında ilk 100’de bulunan üniversiteleri hedefleyen öğrenciler için uygundur.

Herkes AP alabilir mi?

Evet. Okulunuz AP kursu sunmuyorsa dışarıdan destek alarak AP sınavlarına katılabilirsiniz.

Kaç adet AP almalıyım?

Gitmek istediğiniz okul ve programa göre değişkenlik göstermektedir. Genel itibariyle 4-8 arası AP gerekmektedir.

Lise 1’de AP alabilir miyim?

Teknik olarak evet. Ancak bu çok zor bir süreç olacaktır bu yüzden tavsiye edilmez.

AP kurslarına ve sınavlarına hazırlık için ne zaman sürece başlamalıyım?

Seçtiğiniz okula, programa ve eğitim geçmişinize bağlı olarak 10 veya 11. sınıfta AP için hazırlık sürecine başlamanızı tavsiye ediyoruz.

Anadolu veya Fen Lisesinde eğitim alıyorum. AP sınavlarına girerek TOP 100’deki okullara başvurabilir miyim?

Evet hangi lisede eğitim aldığınızdan bağımsız olarak iyi AP skorları elde ederek dünyanın en iyi üniversitelerine başvuru yapabilirsiniz.

AP sonuçları İngiltere üniversitelerinde geçerli mi?

Evet AP sınav sonuçları ile İngiltere üniversitelerine başvuru yapabilirsiniz.