ACT (American College Testing) ve SAT (Scholastic Assessment Testing) akademik seviyede eğitim almayı hedefleyen lise mezunlarının yeteneklerini ölçmeye dayalı bir sınavlardır. Yurt dışında özellikle Amerika ve Kanada’da birçok kolej ve üniversiteye kabul almak için ACT ve SAT sınavlarından yeterli puana sahip olma şartı aranır. Amerika ve Kanada dışındaki ülkelerdeki bazı üniversiteler de ACT ve SAT sınavlarını kabul etmektedir.

Ne SAT, ne de ACT bir diğerinden daha zor sınavlar değildir. Okullar SAT ve ACT sınavının her ikisini de kabul eder. Sınavların temelindeki farklılıklar sebebiyle öğrenciler bir testte diğerine göre daha başarılı olma eğilimindedir.

SAT uzun ve yoruma dayalı, öğrencilerin daha çok İngilizce bilgisini ölçen ve aynı zamanda matematik sorularının da yer aldığı bir sınav olmasıyla bilinir. ACT ise matematik ve İngilizce ağırlıklı bilgi ölçmeye dayalı daha kısa soruların sorulduğu bir sınavdır. Sınavların en önemli farklarından biri de; ACT sınavında verilen yanlış cevapların öğrencinin skorunu etkilememesidir.

ACT Nedir?

ACT, Iowa Üniversitesi profesörlerinden Everett Franklin Lindquist tarafından 1959 yılında SAT’ye alternatif sınav olarak düzenlenmeye başladı. ACT sınavı başlangıçta dört ana bölümden oluşuyordu. Bunlar; İngilizce (English), Matematik (Math), Sosyal Çalışmalar (Social Studies) ve Doğa Bilimleri (Natural Science) bölümleriydi. İlerleyen yıllarda, Sosyal Çalışmalar bölümü Okuma (Reading), ezbere dayalı Doğa Bilimleri bölümü de öğrencilerin muhakeme ve problem çözme yeteneklerini test etmek için Bilimsel Muhakeme (Science Reasoning) bölümü olarak değiştirildi. 2005 yılında, ACT'ye isteğe bağlı seçilen Yazma (Writing-Essay) testi eklendi.

ACT’de Hangi Bölümler Var?

ACT sınavı dört temel bölümden oluşur;

 • English
 • Reading
 • Math
 • Science

Yukarıdaki 4 temel bölümün haricinde ACT’de isteğe bağlı katılabileceğiniz 40 dakikalık Essay Writing sınavı da bulunur. Bazı okullar öğrencilerin Writing bölümünü de tamamlamalarını istemektedir.

Çoktan seçmeli olan ACT sınavı toplam 215 sorudan oluşur. Soru dağılımı; 75 İngilizce, 40 Okuma, 60 Matematik, 40 Fen sorusu olacak şekildedir.

ACT’de Puan Nasıl Hesaplanır?

ACT sınavında her bölüm kendi içerisinde 1-36 arası puanlanır. Maksimum alabileceğiniz puan 36’iken, sınavın ortalama başarı puanı 21’dir. Bölümlerden aldığınız toplam puanın ortalaması sınavdan aldığınız net puanı oluşturur. Writing bölümü tercihe bağlı olduğu için, Writing bölümünün puanı 2-12 puan arası hesaplanır ve genel sınav puanınızdan ayrı tutulur.

ACT Ne Kadar Sürüyor?

Writing sınavına girmeyecek öğrenciler için sınav süresi 2 saat 55 dakika, Writing sınavına girecek öğrenciler için toplam süre 3 saat 35 dakikadır.

ACT’nin Ücreti Nedir?

ACT sınavının ücreti Writing sınavına katılmayacak öğrenciler için 150$, Writing sınavına katılacak öğrenciler için 166.50$’dır.

ACT Sınavına Kimler Katılabilir?

ACT sınavına lise eğitimini tamamlayan, sınav kaydını yaptıran ve sınav ücretini ödeyen tüm öğrenciler katılabilir. Yurt dışında özellikle Amerika ve Kanada’da eğitim almak isteyen lise öğrencilerinin 3. sınıftan itibaren ACT sınavına yönelik çalışmalar yapmaya başlaması tavsiye edilir. Sınava katılmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmaz. Başvurularınızı www.global.act.org adresinden yapabilir, sınav ücretini kredi kartı ya da farklı ödeme seçenekleriyle ödeyebilirsiniz.

SAT Nedir?

SAT, ilk kez 1926'da üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanmaya başladı. 1940’lı yıllarda, üniversite sınavına girecek öğrenciler için standart bir sınav haline geldi ve ülke genelinde 300.000'den fazla öğrenciye uygulandı. SAT’ın üniversiteye girecek öğrenciler için tek zorunlu sınav olması 1959 yılında ACT sınavının oluşturulmasıyla değişmeye başladı. ACT, başlangıçta SAT'ye göre daha az katılım gösterilen bir sınavken, 2010 yılından sonra bu durum son buldu.

SAT’da Hangi Bölümler Var?

SAT sınavı iki temel bölümden oluşur;

 1. Evidence Based Reading and Writing
  1.1. Reading
  1.2. Writing and Language
 2. Math
  2.1. Math (with calculator)
  2.2. Math (without calculator)

Temelde iki bölümden oluşan SAT sınavı, kendi içerisinde Okuma, Yazma ve Dil, Matematik (hesap makineli) ve Matematik (hesap makinesiz) bölümlerine ayrılır. Ayrıca öğrenciler isteğe bağlı olarak beşinci bölüm olan Makale yazma (Essay) sınavına da katılabilir.

SAT’da Puan Nasıl Hesaplanır?

Bölümlerin puanlaması iki ana puan sistemi üzerinden hesaplanır. Bunlar; Evidence Based Reading and Writing ve Math’dir. Bölümler 200-800 puandan hesaplanır. SAT puanı hesaplanırken, iki bölümün puanları toplanır ve toplamda 400-1600 puan arasında değişen toplam puan elde edilir.

Ortalama SAT puanı, 1068’dir. Tercih edeceğiniz okula göre almanız gereken SAT puanı değişkenlik gösterir. Üst düzey bir okula girmek için 1500 veya daha yüksek bir puan almak gerekirken, diğer üniversiteler için 1050 ve üzeri puan almanız yeterli olur.

SAT Ne Kadar Sürüyor?

SAT'da ilk dört bölüm için verilen toplam süre 3 saattir. Yazma bölümüne de katılacak öğrenciler için toplam süre 3 saat 50 dakikadır.

SAT’nin Ücreti Nedir?

SAT sınavının ücreti Essay sınavına katılmayacak öğrenciler için 101$, Essay sınavına katılacak öğrenciler için 117$’dır.

SAT Sınavına Kimler Katılabilir?

SAT sınavına lise mezunu ya da genellikle lise son sınıf öğrencileri çoğunlukla katılım gösterir. Bu sınava katılan adayların sahip olması gereken en temel kriter ‘upper intermediate’ seviyede İngilizce yeterliliğe sahip olmaktır. Sınava katılmak için bir yaş sınırı bulunmaz. Amerika dışındaki çoğu ülkede yılda 6 kez yapılan SAT sınavı genellikle; Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Mayıs ve Haziran aylarında yapılmaktadır.

Sınav başvurunuzu ve kaydınızı başvuru merkezlerinden ve internet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Başvurularınızı www.collegeboard.org adresinden online olarak yapabilirsiniz. Sınav ücretini kredi kartı ya da farklı ödeme seçenekleriyle ödeyebilirsiniz.

ACT mi SAT mi? Hangisini Tercih Etmelisiniz?

Çoğu kolej ve üniversite, lisans programlarına kabul için SAT veya ACT sınavlarını kabul etmektedir. Bu nedenle, bu üniversitelere girmek isteyen öğrencilerin bu sınavlara girmeleri gerekmektedir. Ancak hangi sınava girmeniz gerektiğini bilmek önemlidir. Öncelikle, başvurduğunuz üniversitenin SAT veya ACT gerektirip gerektirmediğini kontrol edip, ardından hangi sınava girmeniz gerektiğine karar vermeniz gerekir. SAT ve ACT'nin içeriği ve stili birbirine benzer olduğundan, zaman baskısıyla nasıl başa çıktığınız ve en çok hangi alanlarda zorlandığınız gibi faktörler hangi testin size daha uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.
İki sınavdan birinin diğerine göre daha kolay olduğunu söylemek kesinlikle doğru değildir. Yalnızca iki sınavın da farklı öğrenci türlerine hitap edebileceğini söyleyebiliriz. Güçlü bir İngilizce geçmişine ve sözel becerilere sahip öğrenciler için ACT, matematik yönü güçlü öğrenciler için SAT daha uygun bir sınav olabilir. Sonuç olarak hangi sınavı tercih etmeniz gerektiği tamamen sizin ilgi alanlarınıza, iyi olduğunuz ve kendinizi daha çok geliştirdiğiniz konulara göre değişmektedir.

SAT ve ACT Karşılaştırması

SATACT
SINAV YAPISI• Reading
• Writing&Language
• Math
• Essay (opsiyonel)
• English
• Math
• Reading
• Science Reasoning
• Essay (optional)
SÜRE3 saat (Essay dahil değil)
3 saat 50 dakika (Essay dahil)
2 saat 55 dakika (Essay dahil değil)
3 saat 40 dakika (Essay dahil)
READING5 okuma bölümü4 okuma bölümü
SCIENCEYOK1 bölüm (kritik düşünme yeteneğinizi test etmek için)
MATHAritmetik
Cebir I ve II
Geometri, Trigonometri ve Veri Analizi
Aritmetik
Cebir I ve II
Geometri, Trigonometri, Olasılık ve İstatistik
ESSAYİsteğe bağlıİsteğe bağlı
PUAN 400-1600 arası1-36 arası