Uluslararası Bakalorya Diploma Programı anlamına gelen ‘International Baccalaureate Diploma Programme’ dünyada ortak bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Üniversite öncesinde, özgüven, disiplin ve üst düzey düşünme becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, farklı kültürleri bilen, dünya vatandaşları yetiştiren bir eğitim programıdır.

Dünyanın birçok ülkesinde orta öğretimde 16-19 yaş öğrenci gruplarına uygulanan çok kapsamlı ve dünyanın en saygın diploma programıdır. Dünya çapında 4500’ün üzerinde okulda uygulanırken pek çok üniversite tarafından da tanınmaktadır. Dünyanın önde gelen üniversiteleri, IB mezunları için sınavsız giriş hakkı ve burs imkânı sağlamaktadır.

IB Programının Tarihçesi

International Baccalaurate yani Uluslararası Bakalorya Organizasyonu 1968 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. 16-19 yaş arası öğrencileri üniversite ve sonrasındaki hayatta başarıya ulaştırmak için tasarlanmış, akademik açıdan zorlu bir çalışma programıdır. Amacı, dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere, dünyanın en iyi üniversitelerine giriş için kullanılabilecek, uluslararası alanda tanınan bir diploma kazanma şansı vermektir.

IB Diplomasına hak kazanacak öğrencilerin altı dersi başarıyla tamamlaması, IB sınavlarını geçmeleri ve üç ek temel koşulu tamamlayıp gereksinimleri karşılaması gerekir. IB dersleri, lise diplomasının ayrı bir parçası olarak veya iki yıllık Uluslararası Bakalorya Diplomasının bir parçası olarak tek başına alınabilir. Genellikle 11. ve 12. sınıflarda alınan bu dersler, öğrencilerin “fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik olarak” gelişmesine yardımcı olur.

IB programı, öğrencilerin gelecekteki çalışmaları, kariyer hedefleri ve kişisel hedefleri ile ilgili düşüncelerinin yoğun olduğu lise öğreniminin son yıllarında, öğrencilerin fikirlerinin gelişmesi üzerinde büyük bir etki yaratır.

IB Programının avantajları nelerdir?

Öğrencilere dengeli bir eğitim sağlamak, coğrafi ve kültürel hareketliliği kolaylaştırmak ve uluslararası anlayışı geliştirmek amacıyla kurulan DP, öğrencilere sayısız faydalar sunmaktadır. Bunlardan bazıları:

1. Yüksek Kabul Oranı

IB diplomasına sahip öğrenciler, diğer kurumlarda eğitim görmüş adaylardan daha yüksek üniversite ve kolej kabul oranlarına sahiptir.

2. Burs Olanakları

IB diplomasına sahip öğrencilerin burs alma şansı daha yüksektir.

3. Disiplinlerarası Öğretim

IB için kullanılan öğretim yöntemi disiplinler arasıdır ve öğrencilerin global düşünceye sahip bireyler olmalarına yardımcı olur.

4. Hayat Boyu Öğrenme

IB tarafından akredite edilmiş okullardan mezun öğrenciler, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanırlar.

5. Risk Alabilme Özelliği

IB alan öğrenciler, belirsizliklere yaklaşmaktan korkmayacak şekilde eğitilirler. Öğrencilere bağımsız olmaları, yeni stratejiler, fikirler keşfetmeleri ve inançlarını savunabilecek kadar açık sözlü olmaları öğretilir.

6. Bilgili Olma

IB diploma programı, öğrencileri hem yerel hem de küresel öneme sahip kavram ve sorunları keşfedebilmeleri için eğitir. Bu da onların çeşitli disiplinler hakkında derinlemesine, bilgi ve anlayış edinmelerine yardımcı olur.

7. Yaratıcılık

IB diploma sahiplerinin günlük problemler ve ikilemlerle uğraşırken daha yaratıcı ve hayal gücü yüksek oldukları bilinmektedir. Geniş bir perspektiften bakıldığında, IB diploması almak öğrenciler için bir fırsat kapısı açar.

IB diploma programıyla üniversiteye hazırlık

Yukarıda bahsedilen avantajlar, her şeyden önce üniversiteye hazır, çok yönlü, dünyevi bir öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

IB kurslarının disiplinler arası olması, çok fazla bağımsız düşünmeyi gerektirmesi, araştırmaya ve sözlü sunumlara dayalı olması demek üniversite eğitiminin tüm özelliklerini taşıdığını gösterir. Bir araştırmaya göre, IB öğrencileri zorlu iş yükleriyle başa çıkma, zamanlarını yönetme ve kendilerine yüklenen beklentileri karşılama konusunda akranlarından daha başarılıdır.

Daha somut olarak ifade etmek gerekirse, IB dersleri almak öğrencilerin üniversite başvuruları aşamasında çeşitli konularda zorlu dersler aldıklarını ve üniversite düzeyindeki dersleri yönetebildiklerini göstermenin harika bir yoludur. Ulusal Üniversite Kabul Danışmanlığı Derneği'nin (NACAC) 2019 Üniversiteye Kabul Durumu Raporuna göre, ankete katılan okulların %60'ı müfredatın gücünü kabullerde oldukça önemli olarak değerlendirmiştir.

IB programının uzun vadeli sonuçları

Birçok öğrenci IB programının kısa vadeli sonuçlarına odaklanırken, esas faydaları üniversitenin çok ötesine uzanır. IB mezunları üzerine yapılan küresel bir araştırma, IB'nin programlarına katılan öğrencilerin hayatlarını güçlü bir şekilde şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Çalışmadaki eski IB öğrencilerinin çoğu, derin ve uzun süreli etkiler yaşadıklarını bildirdi. Bu uzun vadeli etkilerin örnekleri şunları içerir:

 • Uluslararası bilincin gelişimi
 • Dünyaya daha geniş bir bakış açısı
 • Kritik düşünce yetisi
 • Analitik düşünme ve yazma becerileri
 • Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu eğilimler

IB sınıfları, IB organizasyonu tarafından oluşturulan eğitim ekosistemine göre olduğu için, diğer sınıflardan benzersizdir ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek için geliştirilmiştir. Ayrıca, IB diploma programındaki tüm sınıflar, öğrenci profilleri içinde öğrenci geliştirme hedeflerini ilerletir ve bu tutarlı yaklaşım, IB programındaki tüm sınıflar arasındaki ilişkiyi daha da geliştirir.

IB Diploma öğrencileri hangi dersleri alır?

Öğrenciler aşağıdaki kategorilerin her birinden en az bir ders seçerler:

 1. Dil ve Edebiyat: Bu, ağırlıklı olarak 55 farklı dil seçeneğinde edebiyat ve edebiyat dışı eserleri incelemektir.
 2. Dil edinimi: Yabancı dil öğrenmeyi içerir. (Öğrenciler zaten aşina oldukları bir dili seçebilir veya yeni bir dil alabilirler.)
 3. Bireyler ve toplumlar: Coğrafya, Tarih, Ekonomi ve Felsefe gibi konuları içerir.
 4. Bilimler: Biyoloji, Kimya, Fizik ve Çevre sistemleri dahildir.
 5. Matematik: 'Analiz ve Yaklaşımlar' ve 'Uygulamalar ve Yorumlar' olmak üzere iki bölüme ayrılır.
 6. Sanat: Dans, Müzik, Film, Tiyatro ve Görsel Sanatları içerir. (Bunun zorunlu olmayan bir ders grubu olduğunu belirtmekte fayda var. Öğrenciler Sanat dersinden Beşeri Bilimler, Fen Bilimleri veya başka bir Matematik dersine geçebilirler.)
 7. Çekirdek: Programın merkezi, kendi kendini yöneten bir parçasıdır.

IB Diploması üç bölümden oluşur:

Bilgi Teorisi, CAS (Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet) ve makale.

Öğrenciler, üç yüksek seviye (HL) ve üç standart seviye (SL) dersi almalıdır. IB diplomalarını almak için temel gereksinimleri tamamlamaları gerekir.

Yüksek seviye kursları iki yıl boyunca verilir ve seçilen konuyu Standart seviyeden daha derinlemesine inceler. Bu nedenle, öğrencilerin yüksek seviye kurslarda okumak için en güçlü konularını ve en çok ilgilendikleri konuları seçmeleri gerekir.

IB Programında başarı değerlendirmesi nasıl yapılır?

Değerlendirmeler, öğrencilerin kursun sonunda girdiği yazılı bir sınavı içerir. Bununla birlikte, öğrencilerin hazırladıkları ödevlerin de büyük bir önemi bulunur. Öğrenciler ayrıca branş öğretmenlerinin not verdiği 4 veya 5 okul içi değerlendirme görevini de yerine getirir.
Her diploma dersi için öğrenciler, en yüksek not 7 olmak üzere 7 ile 1 arasında değişen bir not alırlar. Final notu, altı dersten alınan puanların birleşimidir. Örneğin, altı dersinin her birinde 5 not alan bir öğrenci 30 puan alacaktır. Diplomayı geçmek için öğrencilerin 24 puan almaları ve ayrıca çekirdeğin üç unsurunu tamamlamaları gerekir . Özellikle İngiltere üniversitelerinde öne çıkan bu uygulamada IB diplomasına sahip olmaz University of Birmingham, University of York gibi Russell Group üniversitelerine direkt başvuru için kolaylık sağlar.