İngilizce, dünya genelinde birçok ülkede yaklaşık 400 milyon konuşmacı tarafından anadil olarak kullanılmaktadır. Bu durum İngilizceyi Çince ve İspanyolcadan sonra en fazla konuşmacıya sahip 3. dil yapmaktadır. İngilizcenin resmi dil olarak kullanıldığı ülkelerin haricinde dünya genelinde pek çok ülkede İngilizce en popüler ikinci dildir. Sonuç olarak anadili ve ikinci dili İngilizce olan kişiler düşünüldüğünde İngilizce küresel anlamda 1.8 milyar konuşmacıya sahip olan ve en çok konuşulan dildir.

İngilizce dünya genelinde toplam 67 bağımsız ve 27 özerk ülkede resmi dil olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği de dâhil olmak üzere dünyanın en önemli birkaç kurumunun resmi dili olmasının yanı sıra iş hayatında da kullanılmaktadır.

İngilizce, İngiliz Milletler Topluluğu’nun da tek resmi dilidir. Cebelitarık, Falkland Adaları ve Bermuda dâhil olmak üzere birçok özerk olmayan ülkenin de resmi dilidir. 2000’lerin başından beri önemini iyice arttıran İngilizce, dünyada en yaygın konuşulan ve yazılan dil olmaya devam etmektedir.

İngilizce’nin En Yoğun Kullanıldığı Başlıca Ülkeler Nelerdir?

Dünya genelinde İngilizcenin en yaygın olarak kullanıldığı iki ülke bulunur. Bunlar; Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık'tır. Birleşik Devletler'de yaklaşık 230 milyon, Birleşik Krallıkta ise yaklaşık 60 milyon kişi İngilizce konuşmaktadır.

Kanada, iki farklı resmi dile sahip olmasına rağmen, 20 milyon kişi ile İngilizce konuşulan üçüncü en büyük nüfusa sahip ülkedir. Kanada’dan sonra gelen Avustralya’da ise yaklaşık 17 milyon kişi İngilizce konuşmaktadır.

İngilizcenin birincil dil olduğu dünyanın diğer önemli ülkelerinden bazıları; İrlanda Cumhuriyeti, Güney Afrika ve Yeni Zelanda'dır. Bu ülkelerde yaklaşık 13 milyon kişi birinci dil olarak İngilizceyi kullanmaktadır.

İngilizce Dünya’ya Nasıl Yayıldı?

Birleşik Krallıkta doğan, 18. ve 19. yüzyıllarda İngiliz İmparatorluğunun sömürgeciliğiyle günümüz modern İngilizcesi dünya geneline yayılmıştır. İngilizcenin resmi dil olduğu Kanada, Avustralya, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere birçok ülke eski İngiliz kolonileriydi.

Sömürgecilik, İngilizceyi Hindistan gibi bölgelere ve Afrika'nın yaygın olarak konuşulduğu bölgelere tanıtmaya yardımcı oldu. Hintçe bugün Hindistan'da en çok konuşulan dil olmasına rağmen, İngilizce ülkede resmi bir dil olarak kullanılmaya devam ediyor. Genellikle üniversite eğitiminde ve siyaset alanında kullanılıyor.

Günümüzde İngilizcenin Küresel Bir Dil Olmasının 4 Nedeni

Yukarıda da belirttiğimiz gibi İngilizcenin günümüzde küresel bir dil olması ve tüm dünyada neredeyse 2 milyar insan tarafından konuşulmasının başlıca sebeplerinden biri İngiliz İmparatorluğudur. 20. yüzyıl boyunca, Amerika Birleşik Devletleri’nin, özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda, büyük bir siyasi süper güç olarak ortaya çıkması, Hollywood filmleri ve BBC’nin gazetecilik çalışmaları ile birleşen etkisi, yüzyıl boyunca İngilizcenin yayılmaya devam etmesine yardımcı olmuştur. Günümüzde İngilizcenin dünya genelinde yaygın olarak kullanılmasının 4 nedeni şunlardır;

 • İngiliz İmparatorluğu: İngilizcenin yaygınlaşmasının ilk ve en önemli nedeni İngiliz İmparatorluğudur. Dünyanın neredeyse dörtte biri İngiliz İmparatorluğu tarafından kolonileştirmeden önce, İngilizce yalnızca İngilizler tarafından konuşulmaktaydı. Ancak Asya ve Afrika gibi yerlerle ticaret yapmaya, sömürgeleştirmeye başladıklarında, doğal olarak İngilizcenin yayılmasını da başlattılar.
 • Amerika Birleşik Devletleri: I. ve II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dünya, savunmasız ve değişen bir dünyaydı. Amerikan şirketleri patlama yaşıyordu ve önceki yüzyılda Büyük Britanya'nın yaptığı gibi tüm dünyada ticaret yapmaya başladı. Bu durum İngilizcenin küresel ticaret dili olarak kullanılmasını sağladı. Aynı zamanda Amerikan kültürü, müzik ve Hollywood filmleri yoluyla yoğun bir şekilde ihraç ediliyordu. Hem ABD hem de Birleşik Krallık'da caz, rock n’roll ve diğer popüler müziklerin ortaya çıkışı, tüm dünyadaki ülkelerin kültürünü etkiledi ve İngilizceyi büyük kitleler için ortak bir dil haline getirdi.
 • Teknoloji ve Bilim: İnternetin çıkış noktasının ABD olması dünyada süper güç haline gelmesine zemin hazırladı. Bilgisayarlar ve diğer tüm teknolojik donanımlarda, dünya çapında yaygın olarak İngilizce kullanır. Dünya genelinde bilim dünyasında da İngilizce dili hâkimdir. Tarihte, önemli araştırmalar yapan ve makaleler yayınlayan üniversiteler bu araştırmaları ve yayınları İngilizce olarak yapar. Bilim ve teknolojinin bugün hayatımızda çok büyük bir rol oynaması sebebiyle, gelecekte İngilizcenin önemini kaybetmesi mümkün değildir.
 • Kartopu Etkisi: Günümüzde artık İngilizce internette, radyoda, okullarda ve iş dünyasında çok yaygın bir şekilde kullanıldığı için bundan kaçmak imkânsızdır. Günümüzün küresel iş dünyasında iyi bir iş bulmak için İngilizce biliyor olmanın önemi yadsınamaz. Bu nedenle, öğrenciler önceki zamana göre daha yoğun bir şekilde İngilizce öğrenmek ve akıcı konuşabilmek için daha çok çalışıyor ve çaba gösteriyor.

Neden Dünya Genelinde İngilizce Konuşulan Ülkelerin Sayısını Tam Olarak Söyleyemeyiz?

Dünya üzerinde nüfus çoğunluğunun ana dilinin İngilizce olduğu 18 ülke vardır. Bu 18 ülke arasında, Kanada’dan, Yeni Zelanda’ya, Bahamalar’dan, İrlanda’ya kadar dünyanın birçok farklı bölgesinden ülke yer alır. İngilizcenin resmi dil olduğu fakat konuşulan asli dil olmadığı ülkeler bu sıralama içinde yer almadığı için bu sayı net değildir. 50’nin üzerinde ülke, İngilizceyi resmi dil olarak ilan etmesine rağmen bu çoğunda İngilizce günlük hayatta kullanılmamaktadır.

Bazı ülkelerde, İngilizce de facto, yani fiili olarak resmi dildir. Bunun anlamı şudur; bu ülkelerde İngilizce günlük hayatta ve iş hayatında asli olarak konuşulan dil olmasına rağmen, ülkenin resmi dili değildir.

Bazı ülkelerde ise İngilizce de jure, yani yasalarla desteklenen resmi dildir. Bunun anlamı; bu ülkelerde İngilizcenin hem günlük yaşantıda, hem iş hayatında, hem de devlet kurumlarında kullanılan ve yasalarla desteklenen resmi dil olmasıdır.

Yukarıda belirtilen durumların haricinde İngilizcenin ikincil dil olarak konuşulduğu pek çok ülke de bulunur. Başka bir deyişle, Türkiye’de olduğu gibi nüfusun yalnızca bir kısmı İngilizce konuşuyor veya İngilizce yalnızca belirli bağlamlarda kullanılıyor demektir.

Amerika Kıtasında Ne Kadar İnsan İngilizce Konuşuyor?

Tahminlere göre bu sayı 250 milyon civarındadır. Bu durum Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da hangi ülkelerde anadil olarak İngilizce konuşulduğuna göre değişiklik gösteriyor. 231 milyon kişiyle anadili İngilizce olanların çoğunluğu ABD'de yaşamaktadır. Kanada'da anadili İngilizce olan 19 milyon kişi yaşarken Karayipler'deki bazı ülkelerde resmi dil olarak İngilizce kullanılsa da, bu durm esas olarak sömürgeciliğin bir kalıntısıdır ve nüfusun çoğunluğu İngilizce konuşamamaktadır. Güney Amerika'da yaklaşık 800.000 kişi İngilizce konuşmaktadır.

Avrupa Kıtasında Kaç Kişi İngilizce Konuşuyor?

2006 yılında yapılan bir ankete göre, Avrupa Birliği vatandaşlarının% 13'ü İngilizce konuşmaktadır. Bu sayı Avrupa birliğindeki yaklaşık 450 milyon kişiden 58 milyona denk gelmektedir. Avrupa'da İngilizce konuşulan ilk 3 ülke, nüfusun % 90'ından fazlasının İngilizce konuştuğu Birleşik Krallık, İrlanda ve Malta'dır.

Afrika Kıtasında Kaç Kişi İngilizce Konuşuyor?

Karayipler'de olduğu gibi, bazı Afrika ülkelerinde sömürgecilik sebebiyle resmi dil olarak İngilizce kullanılır. Bununla birlikte, yaklaşık 1,2 milyar nüfuslu Afrika'nın tamamında yalnızca 6,5 milyon insan ana dili olarak İngilizce konuşmaktadır. Yabancı dil olarak konuşanlar dâhil olmak üzere toplamda yaklaşık 700 milyon Afrikalı İngilizce konuşmaktadır.

Asya ve Okyanusya Kıtasında Kaç Kişi İngilizce Konuşuyor?

Asya’nın aşırı kalabalık nüfusuna rağmen nispeten az sayıda kişinin anadili İngilizcedir. Ancak çok sayıda insan İngilizceyi ikinci dil olarak konuşmaktadır. Asya kıtasında Hindistan'da 125 milyon, Pakistan’da 94 milyon ve Filipinler’de 90 milyon kişi İngilizce konuşmaktadır.

Okyanusya kıtasının nüfus çoğunluğunu oluşturan iki ülkeden biri Avustralya diğeri ise Yeni Zelanda’dır. Bu ülkelerin de geçmişte İngiliz sömürgesi olmaları sebebiyle anadili İngilizcedir. Avustralya’da nüfusun yaklaşık % 70'i, Yeni Zelanda'da ise yaklaşık 3,8 milyon kişi İngilizce konuşmaktadır.

İngilizce Konuşulan Bağımsız Ülkeler Listesi

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Antigua ve Barbuda
 • Avustralya
 • Bahamalar
 • Barbados
 • Belize
 • Birleşik Krallık
 • Botsvana
 • Dominika
 • Fiji
 • Filipinler
 • Gana
 • Grenada
 • Guyana
 • Güney Afrika
 • Hindistan
 • İrlanda
 • Jamaika
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kenya
 • Kiribati
 • Lesotho
 • Liberya
 • Madagaskar
 • Malavi
 • Malta
 • Marshall Adaları
 • Mauritius
 • Mikronezya
 • Namibya
 • Nauru
 • Nijerya
 • Pakistan
 • Palau
 • Papua Yeni Gine
 • Ruanda
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • Seyşeller
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Solomon Adaları
 • Sudan
 • Svaziland
 • Togo
 • Uganda
 • Vanuata
 • Yeni Zelanda
 • Zambiya
 • Zimbabve

İngilizce Konuşulan Özerk Olmayan Ülkeler Listesi

 • ABD Virjin Adaları
 • Amerikan Samoası
 • Anguilla
 • Bermuda
 • Britanya Virjin Adaları
 • Cayman Adaları
 • Cebelitarık
 • Christmas Adası
 • Cook Adaları
 • Falkland Adaları
 • Guam
 • Guernsey
 • Hong Kong
 • Jersey
 • Kuzey Mariana Adaları
 • Man Adası
 • Montserrat
 • Niue
 • Norfolk Adası
 • Pitcairn Adaları
 • Porto Riko
 • Saint Helena
 • Tokelau
 • Tristan da Cunha
 • Turks ve Caicos Adaları