Bu sayfa sadece bilgi amaçlıdır. Detaylı bilgi için YÖK ile iletişime geçiniz!

YÖK denkliği, yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade etmektedir. Denklik belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösteren belgedir.

Yurtdışında eğitim için gidecek öğrencilerin aklına ilk gelen soru YÖK denkliğiyle alakalı olmaktadır. YÖK denkliği aslında bilinenin aksine ikiye ayrılmaktadır.

Tanınma: Yükseköğretim Kurumu’nun gideceğiniz kurumu daha önceden üniversite veya yüksek lisans kurumu olarak tanımış olması durumudur. Bu durumdaki kurumlardan mezun olduktan sonra denklik başvurusu yapabilirsiniz.

Denklik: Okuduğunuz kurumdaki programın içeriğine verilen belgedir. Yükseköğretim Kurumu yurt dışında çalıştığımız okulların birçoğuna denklik belgesi vermektedir. Bu belge sizin mezun olduktan sonra yapacağınız başvuru ile alınır.

CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), University Ranking by Academic Performance (URAP), QS World University Rankings ve Times Higher Education (THE) World University Ranking gibi üniversitelerin dünya sıralamasını yapan kurumlarda ilk 1000’e girmiş tüm üniversitelerden alacağınız eğitim sonrası YÖK denklik başvurusu yapabilirsiniz.

YÖK Denkliği Nedir?

YÖK denkliği okuduğunuz üniversitedeki bölümün Türkiye’deki alanlarla uyuşması durumunda verilen belgedir. Bu belgeyi almadan önce yurt dışında gideceğiniz üniversitenin YÖK tarafından tanınmış olması gerekmektedir. Bunu öğrenmek için aşağıda iletişim bilgisi verilmiş Yükseköğretim Kurumu’na dilekçe gönderebilirsiniz. Dilekçeniz en geç 15 gün içerisinde cevaplanacaktır.

YÖK Denkliğine Nasıl Başvurulur?

YÖK tarafından tanınan kurumlardan mezun olduktan sonra denklik için başvuru yapmak gerekmektedir.

Denklik başvurusunda bulunacak kişilerin belgelerini, eksiksiz ve tam olarak noter tarafınca düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekili aracılığı ile elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Yök Denkliğine Online Dilekçe ile Başvuru Dönemi Başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) online diploma denklik başvuru imkanı getirdi. 30 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de ‘Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denklik başvuruları "e-Devlet" veya YÖK'ün web sayfası üzerinden yapılabilmektedir. Türk vatandaşları başvurularını e-Devlet üzerinden, yabancılar ise YÖK’ün web sayfasından gerçekleştirebilir.

Online Başvuru Sistemi ile yurtdışından alınan diplomaların denklik başvuru işlem süreci kolaylaşırken işlem süreci de hızlandırıldı. Bu sayede Yükseköğretim Kurulu tarafından başvuru sahiplerine yapılacak bildirimlerin posta yoluyla veya elektronik yolla da yapılabilmesine olanak sağlandı.

Gerekli tüm belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından başvuru sahibine 15 iş günü içerisinde evraklarının asıllarını YÖK’e getirerek yetkililerce kontrol edilerek denklik sürecini başlatılması için randevu verilmektedir. Denklik ön başvurusu sırasında sisteme yüklenen belgelerin belge asılları görüldükten sonra "görülmüştür" kaşesi basılarak başvuru tamamlanmaktadır. Belge asılları ise başvuru sahibine veya resmi vekaletnamesi bulunan vekiline iade edilmektedir.

YÖK Denkliği Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Bu başvuru esnasından aşağıdaki evraklar gerekmektedir:

 • Denklik Başvuru Formu
 • Mezuniyet Belgesi
 • Transkript
 • Tüm Belgelerin Noter Onaylı Fotokopileri
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

YÖK DENKLİK BİRİMİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: +90 (312) 298 70 00
Faks: +90 (312) 266 50 60
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 Bilkent / ANKARA
E-Mail: denklikdanisma1@yok.gov.tr, denklikdanisma2@yok.gov.tr
https://denklik.yok.gov.tr/

YÖK Tanınma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Dilekçeye aşağıdaki bilgileri yazarak Yükseköğretim Kurumu’nun gideceğiniz kurumu tanıma durumunu öğrenebilirsiniz.

 • İsim
 • Soy isim
 • Adres
 • Telefon Numarası
 • Gideceğiniz Kurumun Tam İsmi
 • Kurumun Bulunduğu Ülke ve Şehir
 • Okuyacağınız Bölümün Adı
 • Almak İstediğiniz Eğitim Düzeyi

DENKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Alanında uzman akademisyenlerden oluşan bilim alanı danışmanı komisyonu tarafından incelenmektedir.

Dünya Tıp Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca akredite edilmiş üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilmektedir.

Diplomasını aldığı okul dünya sıralamasında ilk 1000’e giriyorsa aynı şekilde doğrudan denklik verilmektedir.

YÖK Denklik Sınavı

YÖK, denklik araştırmasından Türkiye’deki üniversitelerden bazı dersleri almanızı öngörebilir. Bu durumda eksik birkaç dersi Türkiye’deki bir üniversitede alarak denklik işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bazı üniversite veya bölümlerde ise denklik seviye tespit sınavına girmeniz gerekebilir. Bu sınavdan alanınızla ilgili çıkacak sorularda 100 üzerinden 50 puan almanız gerekecektir.

Seviye Tespit Sınavı (STS) Nedir?

Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ile projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde veya tereddüt oluştuğunda YÖK denklik belgesi için adaydan STS sınavı talep edebilmektedir.
YÖK Denkliği Neden Önemlidir?

YÖK denkliği alan erkek öğrenciler kısa dönem askerlik yapabilmektedir. Kamu görevlisi olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz YÖK denkliği almak zorundadır. Özel sektörde çalışacak öğrencilerde YÖK denkliği aranmaz. Bu sebeple YÖK denkliği almanız veya almamanız hiçbir değişiklik sağlamayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

YÖK Denkliğim olmazsa ne olur?

YÖK Denkliğiniz olmazsa üniversite mezunu olmanızı gerektiren kamu görevlerine kabul edilmezsiniz. Erkek adaylar ise kısa dönem askerlik yapamazlar. Özel sektörde diplomanızın YÖK onaylı olmasının hiçbir önemi yoktur. Mesleğiniz, iş deneyiminiz, bireysel özellikleriniz dikkate alınmaktadır. Yurtdışında eğitim almış olmanız özellikle bir avantaj olarak değerlendirilecek, yabancı dil bilmeniz de sizi çok daha tercih edilir hale getirecektir. Gelecek planlarınızda devlet memuru olup kamu görevi yapmak yer almıyorsa, yurtdışında alacak olduğunuz eğitimin YÖK tarafından onaylanması ya da onaylanmamasın sizin için pek bir önem taşımamaktadır.

YÖK tarafından Tanınma nedir?

YÖK tarafından tanınma üniversiteler ile ilgili bir durumdur. Yurtdışında eğitim alacağınız ülke, üniversite, üniversitenin fiziki, yani kampüs yapısı, akademik kadro yapısı, eğitim uygulamaları vb. kriterler incelenerek üniversitelerin uygunluğuna; eğitim kurumunun üniversite vasfı taşıyıp taşımadığına karar verilmektedir. Bir diploma için denklik başvurusu yapabilmeniz için öncelikle diplomayı aldığınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması gerekmektedir. Genellikle devlet üniversiteleri ile geçmişi olan özel üniversiteler YÖK tarafından tanınmaktadır.

Okul Tanıma Belgesi nedir? Nasıl Alınır?

Okul Tanıma Belgesi, yurtdışında bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun YÖK tarafından kabul edildiğini gösteren resmi yazıdır.

Okul Tanıma Belgesi, e-Devlet kapısı üzerinden ve herhangi bir hizmet bedeli ödenmeksizin alınabilmektedir. KKTC, ABD ve Hollanda’daki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair Okul Tanıma Belgesi almak için; https://www.yok.gov.tr/ internet adresinde yer alan dilekçenin doldurularak hizmet bedelinin yatırılması gerekmektedir. Ardından elden ya da posta yoluyla YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunulmalıdır.

Yurtdışındaki okulun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını nasıl öğrenirim?

Yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin merak ettiği noktalardan biri de gidecekleri yükseköğretim kurumu ve programının YÖK tarafından tanınıp, tanınmadığı sorusudur. YÖK’ün seçtiğiniz üniversiteyi tanındığını gösteren liste e-Devlet sistemi üzerinden Okul Tanıma Sorgulama sayfasına girilerek öğrenilebilmektedir.

Mezuniyet Tanıma Belgesi nedir? Nasıl alınır?

Mezuniyet tanıma belgesi, yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş kişinin tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun olduğunu gösteren ancak diploma denklik belgesi niteliği taşımayan belgedir.

https://www.yok.gov.tr/ adresi üzerinden Tanıma ve Denklik başvurusunda gerekli olan belgeler temin edildikten sonra Online Tanıma ve Denklik Ön Başvurusu yapılması gerekmektedir.

Diploma Denklik Belgesi nedir?

Diploma Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgedir.

Mezuniyet Denklik Belgesi nedir?

Mezuniyet Denklik Belgesi, denkliği talep edilen mezuniyet belgesinin Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgedir.

Diploma Denklik Belgesi ile Mezuniyet Denklik Belgesi arasında fark var mıdır?

Diploma Denklik Belgesi ve Mezuniyet Denklik Belgesi aynı işlevi görmektedir. İki belgenin de geçerlilik durumlarında herhangi bir fark yoktur.

Diploma Denklik Belgesi veya Mezuniyet Denklik Belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Diploma Denklik Belgesi veya Mezuniyet Denklik Belgesi başvurusu yapmak için; https://www.yok.gov.tr/ adresi üzerinden Tanıma ve Denklik başvurusunda gerekli olduğu belirtilen belgeler temin edilmelidir. Ardından Online Tanıma ve Denklik Ön Başvurusu yapılması gerekmektedir.

Denklik başvurusu ücretli midir?

Denklik başvurusu ücretlidir. Başvuru için 150 TL hizmet bedeli alınmaktadır.

Tanıma ve denklik işlemleri için ücret yatırırken açıklama kısmına ne yazılmalıdır?

Başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına “Adı, Soyadı, Denklik Başvurusu” yazılmalıdır. Bilgi veya belge talep etmeniz durumunda ise “Adı, Soyadı, Dilekçe Bedeli” şeklinde yazılmalıdır.

Denklik belgesi alınmazsa yatırılan ücretler geri alınabilir mi?

Yatırılan ücretler hiçbir şekilde iade edilmez. Denklik başvurusu reddedildiğinde yatırılan ücret geri alınamaz.

Bilim Alanı Danışma Komisyonu nedir?

Bilim Alanı Danışma Komisyonu, muhtelif üniversitelerden farklı akademik alanlarda uzman, bağımsız akademisyenlerden oluşmaktadır. Dosya üzerinde münferiden akademik inceleme yapan kişilerdir.

Diploma Denklik Belgesi ne zaman teslim alınabilir?

Denklik veya mezuniyet belgesi hazır olduğunda başvuru yapan kişiye tebligat gönderilir. Denklik veya mezuniyet belgesi, başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında Daire Başkanlığı’nda elden teslim edilmektedir.

Posta yoluyla Diploma Denklik Belgesi teslim alınabilir mi?

Posta yoluyla Diploma Denklik Belgesi teslim alınamaz. Diploma Denklik Belgesi hukuki olarak kıymetli evrak olduğundan dolayı belgenizi elden şahsen veya resmî vekâletnameye sahip vekiliniz aracılığıyla teslim almanız gerekmektedir.

Okul Tanıma Belgesi hangi durumlarda kullanılabilir?

Okul Tanıma Belgesi, yurtdışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından akademik derece vermeye yetkili olarak kabul edilip edilmediğinin tespiti için kullanılmaktadır.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yaparken Okul Tanıma Belgesi kullanılmaktadır.

Yurtdışından mezun olan kişinin talebine bağlı olarak başta sağlık ödemeleri olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, barolar, valilikler, üniversiteler gibi kurum ve kuruşlara bilgi vermek için kullanılmaktadır.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan doktora eğitimine yönelik doktora denkliği almak üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na başvuru yapmak için kullanılmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyrukluların diplomasını Türkiye dışında da kullanabilmesi için Okul Tanıma Belgesi gerekmektedir.

Askerlik tecili için denklik işlemlerinin devam ettiğine dair resmi yazı nasıl alınabilir?

T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu bir dilekçe ve 50 TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile elden ya da posta yoluyla başvuru yapılması halinde Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili yazı hazırlanarak elden ya da posta yoluyla teslim edilmektedir.

Denklik başvurusu yapılırken askerlik tecili için gerekli belge ücretsiz temin edilebilmektedir.

Denklik verilmeyen durumlar nelerdir?

Yapılan inceleme sonucu denkliği talep edilen yükseköğretim programının Türk yükseköğretim programına eş değer görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilmektedir.

Diploması alınan programın Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve bağımsızlığı, milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde unsurlar taşıması halinde alınan diplomalara denklik verilmemektedir.

Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahribat yapıldığı ve belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapılmamakta beraber bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulunulmaktadır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Dünyada en iyi ilk 1000 üniversitede eğitim alacaklar için:

Yurtdışında eğitime başladığınız yıl, İlk 1000 üniversite sıralamasında bulunan üniversitelerden birinde okuyacaksanız, Türkiye’de üniversiteye giriş sınav başarı şartı aranmamaktadır. Böylece eğitiminiz bittiği anda Türkiye’de denklik işlemlerine başlayabilirsiniz.Gidilecek okulun aşağıdaki 5 listeden herhangi bir tanesinde bulunması gerekmektedir. YÖK’ün dikkat ettiği ilk 1000 üniversite sıralaması listeleri şunlardır:

 • CWTS Leiden Ranking
 • Academic Ranking of World Universities (Shanghai)
 • University Ranking by Academic Performance (URAP)
 • QS World University Rankings
 • Times Higher Education (THE) World University Ranking

Dünyada ilk 1000 dışında bir üniversitede eğitim alacaklar için:

Yurtdışında eğitime başladığınız yıl eğer sıralamalara göre ilk 1000 dışındaki bir üniversitede eğitim alacaksanız; o zaman bazı koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Tıp eğitimi alacaklar için denklik koşulu:

Tıp eğitimine başlayacağınız ilk yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanınızda ilk 40.000 öğrenci arasında olmanız gerekmektedir.

Hukuk okumak isteyen öğrenciler için denklik koşulu:

Yurtdışında hukuk okuyacak öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 150.000 öğrenci arasında olunması gerekmektedir.

Mimarlık okumak isteyen öğrenciler için denklik koşulu:

Yurtdışında mimarlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 200.000 öğrenci arasında olması gerekmektedir.

Mühendislik alanlarında okumak isteyen öğrenciler için denklik koşulu:

Yurtdışında mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 240.000 öğrenci arasında olması gerekmektedir.

Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için denklik koşulu:

Buradaki denklik koşulları diğerlerine göre biraz daha farklı işlemektedir. Eğer öğrenci Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik dışında bir alanda eğitim alacaksa, o yıl yapılan üniversiteye giriş sınavlarında öğrencinin gitmek istediği bölüme Türkiye’de en son yerleşen öğrencinin puanına eşit veya daha fazla puan almış olması gerekmektedir.