Bu sayfa sadece bilgi amaçlıdır. Detaylı bilgi için YÖK ile iletişime geçiniz!

YÖK denkliği, yurtdışından bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade etmektedir. Denklik belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösteren belgedir.

Yurtdışında eğitim için gidecek öğrencilerin aklına ilk gelen soru YÖK denkliğiyle alakalı olmaktadır.

Denklik: Yükseköğretim Kurumu 29 Mart 2024 tarihi itibariyle yurt dışında ilk 1000’de yer alan okullarda eğitim görecek adayların denklik başvurusu yapabileceğini ve ilk 400’de yer alan kurumlara giden öğrencilerin ise doğrudan Denklik alabileceğini duyurdu. İlk 1000’de yer alan kurumlar için öğrencilerde YKS şartı ise aranmayacağını belirtti. İlk 1000 dışında kalan okullarda TIP, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk bölümü okuyacak öğrenciler YKS sınavına girmek ve başarı şartı sağlamak zorunda. Bunun dışında kalan bölümlerde ise YKS veya başarı şartı aranmayacak.

CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings ve Times Higher Education (THE) World University Ranking gibi üniversitelerin dünya sıralamasını yapan kurumlar YÖK’ün sıralama listesi olarak kabul ettiği kurumlardır.

ÖSYM sınavından gösterilmesi gereken asgari başarı sıralaması:

Eğer öğrenciler ilk 1000 dışında kalan okullardan birinde eğitim alacaksa:

 • TIP – Sayısal Minimum 50.000
 • Diş Hekimliği – Sayısal Minimum 80.000
 • Eczacılık – Sayısal Minimum 100.000
 • Hukuk – Eşit Ağırlık Minimum 125.000

YÖK Denkliği Nedir?

YÖK denkliği okuduğunuz üniversitedeki bölümün Türkiye’deki alanlarla uyuşması durumunda verilen belgedir. Bu belgeyi almadan önce yurt dışında gideceğiniz üniversitenin sıralaması ve seçtiğiniz bölüm önem taşımaktadır.

YÖK Denkliğine Nasıl Başvurulur?

YÖK tarafından 29 Mart 2024 tarihli resmi gazete güncellemesine uyan kurumlardan mezun olduktan sonra denklik için başvuru yapmak gerekmektedir.

Denklik başvurusunda bulunacak kişilerin belgelerini, eksiksiz ve tam olarak noter tarafınca düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekili aracılığı ile elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Yök Denkliğine Online Dilekçe ile Başvuru Dönemi Başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) online diploma denklik başvuru imkanı getirdi. 30 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de ‘Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denklik başvuruları "e-Devlet" veya YÖK'ün web sayfası üzerinden yapılabilmektedir. Türk vatandaşları başvurularını e-Devlet üzerinden, yabancılar ise YÖK’ün web sayfasından gerçekleştirebilir.

Online Başvuru Sistemi ile yurtdışından alınan diplomaların denklik başvuru işlem süreci kolaylaşırken işlem süreci de hızlandırıldı. Bu sayede Yükseköğretim Kurulu tarafından başvuru sahiplerine yapılacak bildirimlerin posta yoluyla veya elektronik yolla da yapılabilmesine olanak sağlandı.

Gerekli tüm belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından başvuru sahibine 15 iş günü içerisinde evraklarının asıllarını YÖK’e getirerek yetkililerce kontrol edilerek denklik sürecini başlatılması için randevu verilmektedir. Denklik ön başvurusu sırasında sisteme yüklenen belgelerin belge asılları görüldükten sonra "görülmüştür" kaşesi basılarak başvuru tamamlanmaktadır. Belge asılları ise başvuru sahibine veya resmi vekaletnamesi bulunan vekiline iade edilmektedir.

YÖK Denkliği Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Bu başvuru esnasından aşağıdaki evraklar gerekmektedir:

 • Denklik Başvuru Formu
 • Mezuniyet Belgesi
 • Transkript
 • Tüm Belgelerin Noter Onaylı Fotokopileri
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

YÖK DENKLİK BİRİMİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 Bilkent / ANKARA
E-Mail: denklikdanisma1@yok.gov.tr, denklikdanisma2@yok.gov.tr

https://denklik.yok.gov.tr/

DENKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Alanında uzman akademisyenlerden oluşan bilim alanı danışmanı komisyonu tarafından incelenmektedir.

Dünya Tıp Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca akredite edilmiş üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilmektedir.

Diplomasını aldığı okul sıralama listesinde dünya sıralamasında ilk 400’e giriyorsa aynı şekilde doğrudan denklik verilmektedir.

YÖK Denklik Sınavı

YÖK, denklik araştırmasından Türkiye’deki üniversitelerden bazı dersleri almanızı öngörebilir. Bu durumda eksik birkaç dersi Türkiye’deki bir üniversitede alarak denklik işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bazı üniversite veya bölümlerde ise denklik seviye tespit sınavına girmeniz gerekebilir. Bu sınavdan alanınızla ilgili çıkacak sorularda 100 üzerinden 50 puan almanız gerekecektir.

Seviye Tespit Sınavı (STS) Nedir?

Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ile projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde veya tereddüt oluştuğunda YÖK denklik belgesi için adaydan STS sınavı talep edebilmektedir.

YÖK Denkliği Neden Önemlidir?

YÖK denkliği alan erkek öğrenciler kısa dönem askerlik yapabilmektedir. Kamu görevlisi olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz YÖK denkliği almak zorundadır. Özel sektörde çalışacak öğrencilerde YÖK denkliği aranmaz. Bu sebeple YÖK denkliği almanız veya almamanız hiçbir değişiklik sağlamayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

YÖK Denkliğim olmazsa ne olur?

YÖK Denkliğiniz olmazsa üniversite mezunu olmanızı gerektiren kamu görevlerine kabul edilmezsiniz. Erkek adaylar ise kısa dönem askerlik yapamazlar. Özel sektörde diplomanızın YÖK onaylı olmasının hiçbir önemi yoktur. Mesleğiniz, iş deneyiminiz, bireysel özellikleriniz dikkate alınmaktadır. Yurtdışında eğitim almış olmanız özellikle bir avantaj olarak değerlendirilecek, yabancı dil bilmeniz de sizi çok daha tercih edilir hale getirecektir. Gelecek planlarınızda devlet memuru olup kamu görevi yapmak yer almıyorsa, yurtdışında alacak olduğunuz eğitimin YÖK tarafından onaylanması ya da onaylanmamasın sizin için pek bir önem taşımamaktadır. Bazı spesifik alanlarda ise meslek icraatı YÖK denkliğine göre belirlenmektedir. Yukarıda belirttiğimiz meslek grupları için YÖK denkliği kesinlikle gerekmektedir.

Diploma Denklik Belgesi nedir?

Diploma Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgedir.

Mezuniyet Denklik Belgesi nedir?

Mezuniyet Denklik Belgesi, denkliği talep edilen mezuniyet belgesinin Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgedir.

Diploma Denklik Belgesi ile Mezuniyet Denklik Belgesi arasında fark var mıdır?

Diploma Denklik Belgesi ve Mezuniyet Denklik Belgesi aynı işlevi görmektedir. İki belgenin de geçerlilik durumlarında herhangi bir fark yoktur.

Diploma Denklik Belgesi veya Mezuniyet Denklik Belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Diploma Denklik Belgesi veya Mezuniyet Denklik Belgesi başvurusu yapmak için; https://www.yok.gov.tr/ adresi üzerinden Denklik başvurusunda gerekli olduğu belirtilen belgeler temin edilmelidir. Ardından Online Denklik Ön Başvurusu yapılması gerekmektedir.

Denklik başvurusu ücretli midir?

Denklik başvurusu ücretlidir. Başvuru için 150 TL hizmet bedeli alınmaktadır.

Denklik işlemleri için ücret yatırırken açıklama kısmına ne yazılmalıdır?

Başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına “Adı, Soyadı, Denklik Başvurusu” yazılmalıdır. Bilgi veya belge talep etmeniz durumunda ise “Adı, Soyadı, Dilekçe Bedeli” şeklinde yazılmalıdır.

Denklik belgesi alınmazsa yatırılan ücretler geri alınabilir mi?

Yatırılan ücretler hiçbir şekilde iade edilmez. Denklik başvurusu reddedildiğinde yatırılan ücret geri alınamaz.

Bilim Alanı Danışma Komisyonu nedir?

Bilim Alanı Danışma Komisyonu, muhtelif üniversitelerden farklı akademik alanlarda uzman, bağımsız akademisyenlerden oluşmaktadır. Dosya üzerinde münferiden akademik inceleme yapan kişilerdir.

Diploma Denklik Belgesi ne zaman teslim alınabilir?

Denklik veya mezuniyet belgesi hazır olduğunda başvuru yapan kişiye tebligat gönderilir. Denklik veya mezuniyet belgesi, başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında Daire Başkanlığı’nda elden teslim edilmektedir.

Posta yoluyla Diploma Denklik Belgesi teslim alınabilir mi?

Posta yoluyla Diploma Denklik Belgesi teslim alınamaz. Diploma Denklik Belgesi hukuki olarak kıymetli evrak olduğundan dolayı belgenizi elden şahsen veya resmî vekâletnameye sahip vekiliniz aracılığıyla teslim almanız gerekmektedir.

Askerlik tecili için denklik işlemlerinin devam ettiğine dair resmi yazı nasıl alınabilir?

T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu bir dilekçe ve 50 TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile elden ya da posta yoluyla başvuru yapılması halinde Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili yazı hazırlanarak elden ya da posta yoluyla teslim edilmektedir.
Denklik başvurusu yapılırken askerlik tecili için gerekli belge ücretsiz temin edilebilmektedir.

Denklik verilmeyen durumlar nelerdir?

Yapılan inceleme sonucu denkliği talep edilen yükseköğretim programının Türk yükseköğretim programına eş değer görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilmektedir.

Diploması alınan programın Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve bağımsızlığı, milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde unsurlar taşıması halinde alınan diplomalara denklik verilmemektedir.

Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahribat yapıldığı ve belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapılmamakta beraber bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulunulmaktadır.

TIP, Hukuk, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerinde eğitim alacak öğrenciler ilk 1000 dışında bir üniversite tercih ediyorsa YKS ve başarı şartı zorunluluğuna uymalıdır. Bu duruma uymayan öğrenciler denklik başvurularından olumsuz cevap alacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Dünyada en iyi ilk 1000 üniversitede eğitim alacaklar için:

Yurtdışında eğitime başladığınız yıl, İlk 1000 üniversite sıralamasında bulunan üniversitelerden birinde okuyacaksanız, YKS sınavına girme veya başarı sıralaması elde etme zorunluluğunuz yoktur.

YÖK’ün dikkat ettiği ilk 1000 üniversite sıralaması listeleri şunlardır:

 • CWTS Leiden Ranking
 • Academic Ranking of World Universities (Shanghai)
 • QS World University Rankings
 • Times Higher Education (THE) World University Ranking

İlk 400’de yer alan kurumlara giden öğrenciler ise Seviye Yeterlik ve Belirleme Sistemi olmaksızın denklik belgesi alabilir.