Yurtdışı eğitim almayı düşünenler için okul ve yaşam masrafları kararsız kaldıkları konuların başında gelmektedir. Öğrenciler, hangi ülkeyi seçmeleri gerektiğinden hangi okulda eğitim almak istediklerine kadar yurtdışı eğitim konusunda yoğun bir araştırmanın içine girmektedir. Bu zorlu aşamada en çok merak edilen konuların başında da burs imkanları gelmektedir.
Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından devlet üniversitelerinin doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının, yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla burs imkanları sunulmaktadır.

YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu

Yüksek Öğrenim Kurumu, doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve Dr. öğretim üyelerinin yabancı dil eğitimini desteklemek amacıyla yurtdışında dil eğitimi bursu vermektedir.

Başvuru şartlarına sahip olan adaylar, ilgili üniversite yönetim kurulunca yabancı dil puanı ve akademik faaliyetleri dikkate alınarak ve alanlar arasında denge gözetilerek YÖK tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Yabancı dil eğitimi için yurtdışına gönderilecek bursiyerlerde aranan şartları sağlayan kişiler, kadrolarının bulunduğu üniversite rektörlüklerine başvurularını yapmaktadır.

Üniversite yönetimleri yabancı dil eğitimi için yurtdışına gönderilmesini uygun buldukları adayları YÖK'e bildirmektedir. Rektörlüklerce bildirilen adaylar YÖK Yürütme Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Akademik faaliyetler kriter olarak baz alınmaktadır.

YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu Başvuruları

Bilindiği üzere devlet üniversitelerinde doktoralı öğretim elemanlarının yurtdışında bir yabancı dil kursuna katılarak sahip oldukları yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirebilmelerini desteklemek amacıyla YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu verilmeye başlandı.

YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu ile üniversitelerdeki eğitim ve araştırma faaliyetlerinde niteliğin ve kalitenin artırılması yanı sıra 2018-2022 Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde yer alan eylem planı çerçevesince Türk akademisyenlerin yabancı dilde ders verme kapasitelerinin artırılması da planlanmaktadır.

Burs programı kapsamında 2018 yılında yapılan ilk çağrı neticesinde devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının başvuruları YÖK tarafından değerlendirilmiş ve bursu almaya hak kazanan öğretim elemanları, İngiltere, Amerika, Kanada, Malta, Almanya, Fransa gibi uluslararası akreditasyona sahip dil okullarında katıldıkları İngilizce, Almanca ve Fransızca dil eğitimleri için 2 ila 6 ay arasında aylık 2 bin 500 TL burs ile desteklenmiştir.

YÖK yurtdışı yabancı dil eğitim bursuna son 5 yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az kırk beş veya en fazla yetmiş puan aldığını belgeleyen, Araştırma Üniversiteleri ve Aday Araştırma Üniversitesi dışındaki devlet üniversitelerindeki doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanları başvurabilmektedir.

Burstan yararlanmak isteyen öğretim elemanlarının seçimleri üniversiteler tarafından yapılmakta yabancı dil eğitimi alması uygun bulunan öğretim elemanlarının bilgileri YÖK’e bildirilmektedir. Üniversite çeşitliliği ve bütçe imkanları dikkate alınarak kesinleşen liste ise üniversiteler tarafından açıklanmaktadır.

YÖK tarafından burs almaya hak kazanan öğretim elemanlarına 2 ay ile 6 ay arasında aylık 3.500 TL burs desteği sağlanmaktadır.

YÖK Yabancı dil eğitimi bursuna kimler katılabilir?

Yabancı dil eğitimi için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına yabancı dil kurs giderlerinin desteklenmesi amacıyla burs verilmesine ilişkin başvuru şartları şu şekilde:

Başvuru Şartları

Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan bursiyer adaylarında aranan şartlar:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Doktora derecesine sahip olmak,
 • Bir devlet yükseköğretim kurumunda, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarından birinde çalışıyor olmak,
 • Başvuru sırasında, akademik kadrolardaki toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olduğunu belgelendirmek,
 • Son beş yıl içinde herhangi bir YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az 45 veya en fazla 70 puan aldığını belgelendirmek,
 • Başvuru sahibinin (d) bendinde belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Ne Kadar?

Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından verilen "YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu" aylık 3.500 TL olarak belirlenmiştir.

2018 yılında 400 öğretim görevlisine verilen yurtdışı dil eğitimi bursundan 2019 yılında ise 200 öğretim görevlisinin burs imkanlarından yararlandığı açıklanmıştır. Bu kapsamda 200 öğretim görevlisine, İngiltere dil okulları, Malta dil okulları, Kanada dil okulları, Avustralya dil okulları, İrlanda dil okullarına kayıt yaptırdıkları ve şartları karşıladıkları takdirde burs ödemesi yapılmaktadır.

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu nedir?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), devlet üniversitelerinde doktora eğitimi alan öğrencilere yurtdışında dil eğitimi alabilmeleri için burs imkanı sunmaktadır.

YÖK’ün sunduğu bu bursla birlikte Türk akademisyenlerin yabancı dilde de ders verebilmeleri amaçlanmaktadır.

Burs kapsamında katılımcılara; İngiltere, Amerika, Kanada, Malta, Almanya, Fransa gibi ülkelerde uluslararası akreditasyona sahip dil okullarında eğitim alma şansı verilmektedir.

YÖK Yabancı dil eğitimi bursu ile İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde eğitim alma şansınız bulunmaktadır. 2 ila 6 ay arasındaki eğitimlere burs vermektedir.

Yurtdışında nasıl burslu eğitim alabilirim?

Yurtdışında eğitim almak isteyenler; değişen kur farkları, artan pasaport harçları, yurtdışı eğitimi masrafları gibi birçok sebeple beraber yurtdışı eğitimi için yeterli dil seviyesi, not ortalamasına sahip olsanız da gideceğiniz ülkedeki yaşam ve eğitim masraflarının karşılayabilmek için burs imkanı arayışı içerisine girmektedir.

Yurtdışında eğitim almak isteyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı YLSY bursu, yurtdışındaki eğitiminiz için gereken birçok şeyi karşılamakta ve burs verme amacıyla ülkenin yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedeflemektedir.

YLSY, MEB Bursu Nedir?

Yurt dışında öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme (YLSY) olarak açılımı yapılan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir bursluluk programıdır. MEB Bursu olarak da bilinen bu burs, yurt dışındaki en iyi üniversitelerde tam burslu olarak yüksek lisans ve doktora yapabilme imkanı sunmaktadır. Mezun olduğunuz alanlara göre, dünyanın birçok ülkesinde tercih yapabilmenizi sağlayan YLSY bursuna her yıl çok sayıda öğrenci bursiyer olmaya hak kazanmaktadır.

YLSY Bursu neleri karşılıyor?

Yurt dışındaki okul ücretlerinizin tamamı, yurt içi ve yurt dışı ulaşım giderleriniz, yurt içi ve yurt dışı sağlık masraflarınız, sınav ücretleriniz, kırtasiye giderleriniz, aylık burs ödemesi gibi birçok eğitim harcamalarınız bu burs tarafından karşılanmaktadır.

Eğer yeterli dil puanına sahip değilseniz, YLSY yurt dışında 6 aya kadar yabancı dil öğrenimi masraflarınızı burs kapsamı içerisinde karşılama olanağı sunmaktadır.

YLSY Bursuna başvuru şartları nedir?

Bursluluk programına başvurmak isteyen adaylar, ALES puanlarıyla ÖSYM sistemi üzerinden başvuru gerçekleştirebilmektedir.

Başvurmak için;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az lisans mezunu olmak
 • 30 yaşını doldurmamış olmak
 • Lisans mezuniyet ortalaması 4 üzerinden 2,50 ya da 100 üzerinden en az 65 olmak
 • ALES’ten 70 puan yapmak ve ALES puanının geçerlilik süresini yitirmemiş olması.
 • Erkekseniz, askerlikle ilişiği olmamak
 • Sağlık durumu yurt dışında eğitim almaya ve Türkiye’nin her yerinde çalışabilmesi gibi belirli şartlar gerekmektedir.

Bu şartları karşılayan Ales puanları ve lisans not ortalamaları göz önüne alınarak üstünlüğü olan adaylar, ilan edilen kontenjan sayısının üç katı kadar ÖSYM tarafından sözlü mülakata çağırılmaktadır. Sözlü sınavda alan bilgisine hakim olan, iletişim becerileri güçlü olan, bilimsel gelişmelere açık ve akademik çalışmalara yatkın olan adaylar komisyon tarafından değerlendirilmektedir.

Sözlü mülakattın ardından adaylar, sözlü sınav puanı ve ALES puanının %40’ı ile mezuniyet not ortalamalarının geri kalan %20’si ile hesaplanan toplam YLSY puanı 70 ve üzeri olduğunda ÖSYM sistemi üzerinden yurtdışında eğitim alacakları en fazla 30 kurum tercihinde bulunabilmektedir.

Bursu alacak adaylar belirlenirken dil yeterlilik şartı aranmamaktadır. YLSY bursu almaya hak kazanan adaylar eğer dil yeterliliklerini karşılayamıyorsa yurt içindeki üniversitelerde 12 ay dil eğitimi için ya da gerekli görülmesi halinde yurt dışında en fazla 6 aylık olmak üzere MEB’in belirlemiş olduğu kurumlarda dil eğitimi alması sağlanmaktadır.

Eğitiminizi nerede alabilirsiniz?

Adaylar burs kapsamında dünyanın hemen her yerinde eğitim alabilmektedir. İngiltere, Almanya, Belçika, İrlanda, Fransa, Hollanda, Kanada, Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, İsveç, Polonya, İtalya ve daha birçok ülke anlaşma kapsamında yer almaktadır. Adayların, bölümlerine göre öğrenim görebileceği ülkeler, YLSY kılavuzlarında her yıl yayımlanmaktadır.

Almanya’da İngilizce yüksek lisans eğitimi adlı içeriğimiz ilginizi çekebilir.

Dil eğitimi açısından, seçtiğiniz program dili için yeterlilik sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir. İngilizce için özellikle IELTS, TOEFL gibi sınavlardan hangisinin kabul edildiği ve yeterlilik sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmeli, yeterliliğin sağlanamaması halinde yurtdışında dil okulları imkanını araştırmalı, başvurmak istediğiniz okulların sizler için dil eğitimi fırsatı sağlayıp sağlamayacağını konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

Devlet desteği ile yurtdışında eğitim alacak öğrenci ve öğretim üyelerine ücretsiz danışmanlık Onedu’dan!

Yurtdışı eğitim alanında uzman danışmanlarımızdan detaylı bilgi almak ve ücretsiz danışmanlık imkanlarımızdan yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.